Oordeel inspectie OR1 zonder eindtoetsresultaten 2020

Onlangs heeft de inspectie voor het onderwijs duidelijkheid gegeven over hoe ze tot mei 2021 de leerresultaten van een school (standaard OR1) zullen beoordelen nu er in 2020 geen eindtoetsen zijn afgenomen op de basisscholen.

Er is besloten om vanaf 1 augustus 2020 het oordeel met betrekking tot indicator OR1 van het waarderingskader te baseren op het gemiddelde van de eindtoetsresultaten van twee voorgaande schooljaren. Dat ziet er dan in schema zo uit:

Als de inspectie op grond van de op de eindtoets behaalde referentieniveaus en de verantwoording van de school kan concluderen dat de behaalde referentieniveaus in 2018 en 2019 op of boven de signaleringswaarden liggen, dan is het oordeel Voldoende. Als de inspectie die conclusie niet kan trekken, wordt Geen oordeel gegeven. Het oordeel Onvoldoende wordt niet gegeven, omdat de regelgeving dat niet toelaat.

Dit betekent dat het niet doorgaan van de eindtoets in 2020 mogelijk van invloed zal zijn op de beoordeling door de inspectie van indicator OR1 voor de komende drie jaren. Want in de afgelopen jaren telde een ‘zwak’ jaar voor 33% mee. Nu is dat voor 50% in het komende schooljaar en mogelijk langer.

De tekst van de inspectie over dit onderwerp vind je hier.

Het getal van de schoolweging (getal per school tussen 20 en 40) is wel gebaseerd op alle leerlingen op de teldata van de drie schooljaren.

Dat ziet er in schema dan zo uit:

Zie ook mijn blog over de schoolweging met de nieuwe getallen die 4 mei 2020 zijn gepubliceerd.

ParnasSys|Ultimview gaat deze informatie verwerken in het dashboard Onderwijsresultaten. Daarover volgt later meer informatie. Wil je praktisch aan de slag met referentieniveaus in relatie tot je schoolweging? Neem deel aan de masterclass van 10 juni 2020.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.