Preventief werken met Zien!

Categorie: Zien!, Nieuws, Sociaal-emotioneel

Gepubliceerd op:

Wanneer je aan de slag wilt met het versterken van de sociale vaardigheden bij je leerlingen, kun je hier de doelen en suggesties van Zien! bij gebruiken. In dit artikel leggen we je uit hoe je dat doet en welke documenten je hierbij kunt gebruiken.

Zien! het hele jaar rond 

Ook wanneer je de vragenlijsten van Zien! (nog) niet ingevuld hebt, kun je al aan de slag met Betrokkenheid, Welbevinden en de sociale vaardigheden. Zeker in de eerste weken van het schooljaar is dat erg waardevol. Er gebeurt dan veel in je groep waar je op kunt sturen, terwijl Zien! nog niet is ingevuld. De suggesties bij vooral Welbevinden kunnen je daarbij helpen.  

Jaarplanning:

Wil je er zeker van zijn dat alle categorieën van Zien! aan bod komen in het schooljaar? Dan kun je gebruik maken van de voorbeeld-jaarplanning. Elke week zet je een ander Zien!-aspect in combinatie met een ontwikkeltaak centraal, waarbij rekening wordt gehouden met onder andere het groepsvormingsproces.

Je kunt de planning aanpassen om deze specifiek te maken voor je eigen school. In het overzichtsdocument met deze jaarplanning zijn ook alle doelen opgenomen, gesorteerd per ontwikkelingsleeftijd. Je kunt hier heel handig zien welke doelen voor jouw groep gelden, en hier mee aan de slag gaan met de bijbehorende suggesties.

Download de jaarplanning en het doelenoverzicht

downloaden PDF 479.31 KB

Curatief

Op veel scholen wordt Zien! twee keer ingevuld per schooljaar: in oktober de herfstsignalering waarna eventuele interventies worden opgezet. Rond de voorjaarsvakantie vervolgens nogmaals om te kijken of het functioneren van leerlingen verbeterd is en of er effecten te merken zijn van de ingezette interventies.

Met de resultaten van de vragenlijsten kun je daarna aan de slag. Hiervoor kun je het overzicht met doelen voor Betrokkenheid, Welbevinden en de vijf sociale vaardigheden goed gebruiken. In dit overzicht staat per dimensie uitgewerkt welke doelen per leeftijd van de leerlingen verwacht worden.

 

Download het doelenoverzicht per categorie

downloaden PDF 1.15 MB

Suggesties

De doelen uit het overzicht worden verder uitgewerkt en er worden concrete suggesties bij gegeven in de handelingssuggesties. De suggesties vind je bij de indicatie-uitspraken of door op één van de groepspercentages te klikken. Onder de knop ‘Handelen’ vind je ze allemaal terug. We hebben daarnaast een handig overzichtsdocument samengesteld met daarin alle aanpakken, geordend per ontwikkelingsleeftijd en categorie.

 

Download het overzichtsdocument met alle aanpaksuggesties

downloaden PDF 11.90 MB

Begeleiding

Wil je het werken met de handelingssuggesties van Zien!, zowel preventief als curatief goed vormgeven op je school? We bieden je graag begeleiding om dat op te zetten. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met G. (Bert) van de Waerdt.

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Bert van de Waerdt

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.