Rekenen zonder methode in groep 3

Categorie: Leerlijnen, Nieuws, Jonge kind, Anders Lesgeven

Gepubliceerd op:

De Eglantier in Delft maakt al een aantal jaar gebruik van de Leerlijnen groep 1/2 in ParnasSys. Voor een doorgaande lijn, wilden de leerkrachten ook in groep 3 graag gaan werken vanuit spel. Daarvoor gebruiken ze Leerlijnen voor groep 3; ook beschikbaar in ParnasSys. Lees hier hun succesverhaal!

Methode als bronnenboek

Voor de zomervakantie bekeken de leerkrachten van de Eglantier de mogelijkheden. Uiteindelijk hebben zij ervoor gekozen om de rekenmethode niet meer als leidend in te zetten, maar als bronnenboek. Zo willen zij in de onderbouw meer ruimte creëren voor activiteiten die bij de behoeften van de (jonge!) kinderen aansluiten.

Stapsgewijs

De taalmethode wordt dit schooljaar nog wel gevolgd. Dit omdat de leerkracht van groep 3 dit schooljaar voor het eerst in groep 3 werkt. Daarom zijn de thema’s in de taalmethode als leidend genomen. Aan de hand daarvan werden de 3 thema’s in het eerste half jaar voor rekenen bepaald.

Spelen

Ondertussen heeft de juf van groep 3, juf Sandra, bijna 3 maanden ervaring met de nieuwe manier van werken. Per week kijkt ze hoe ze de rekendoelen kan meenemen in het spel. Ze zet elk doel weg in een speelhoek. Sandra ontdekte dat er ook veel spelletjes zijn die ze kan inzetten. Na het geven van een instructie gaan de leerlingen in 4 groepen verder. Er is een circuit voor twee weken. De tweede week wordt de moeilijkheidsgraad aangepast, of een verdieping gemaakt voor sommige leerlingen.

Opdrachten zijn bijvoorbeeld: zet de wagons – waar een cijfer op staat – in de goede volgorde, geef elk patatbakje de juiste hoeveelheid patatjes en maak de sommen, leg de buurgetallen op de goede (grote) stoelen, of maak een plattegrond in de bouwhoek. De juf zit bij een begeleidingsgroepje, zodat ze kan zien hoe de leerlingen de (nieuwe) stof oppakken.

Plezier

Op de vraag hoe de nieuwe werkwijze bevalt, reageert Sandra heel positief: “de kinderen zijn heel betrokken en hebben plezier. Ze vragen wanneer we gaan rekenen. En als het dan zo ver is, roepen ze ‘Yess!’ Dat is wat we ook graag in groep 3 wilden zien. Ook het samenwerken wordt geoefend”. 

Vragen

De leerlijnen van groep 3 zijn een leidraad en houvast voor de leerkracht. Door deze lijnen te volgen weet zij dat alles wat nodig is aan bod komt. Een nieuwe werkwijze geeft namelijk ook weer nieuwe vragen. Hoe leg ik alles netjes vast op papier? Daarbij helpen de leerlijnen dus. Maar ook: hoe geef je nu een goede instructie? Wat gaan we doen met de toetsen?

Voor het geven van een instructie gebruikt Sandra nu de vertaalcirkel. Ook neemt ze de Cito-toetsen voor rekenen dit jaar af.

Al doende wordt hier veel geleerd…door de kinderen en de juf!

Meer weten?

Het spelend leren in groep 3 goed opzetten vraagt nieuwe kennis en expertise van de leerkrachten. We begeleiden je daar graag bij, bijvoorbeeld in combinatie met de introductie van de leerlijnen voor groep 3. Heb je interesse om op deze manier aan de slag te gaan in groep 3? Neem contact met ons op!

 

Nelleke van Dijk

Onderwijsadviseur jonge kind

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.