Samen het schoolplan vormgeven

Categorie: ParnasSys|Mijnschoolplan, ParnasSys|Mijnschoolteam, Nieuws, Onderwijsinspectie

Gepubliceerd op:

Schoolplan opstellen

Samen met besturen en scholen hebben we gekeken naar mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk een nieuw schoolplan te maken met ParnasSys | Schoolkwaliteit. Daarbij maakten we gebruik van de module ParnasSys | Onsbeleidsplan. Hierin werd het strategisch beleid beschreven op bestuursniveau en werden de aandachtspunten direct ingeladen in het ParnasSys | Mijnschoolplan van de verschillende scholen.

“Het was heerlijk om een systeem te hebben waarmee we gestructureerd aan de slag konden. Dit zorgt voor een doorgaande lijn in onze organisatie. Samen maak je beleid als organisatie en door dit programma werden we geholpen, vrij gelaten en was er ruimte voor een ieders inbreng. Dit alles conform het inspectiekader”, zei een van de schooldirecteuren.


Van schoolplan naar jaarplan

Met behulp van ParnasSys | Mijnschoolplan kunnen directies nu samen met hun team aan de slag met een aantal (door henzelf geselecteerde) aandachtspunten voor het jaarplan 2019-2020 en de overige jaarplannen. “Dit geeft helderheid van zaken aan mijn team. Voorheen was het een plan wat weer in de kast ging, nu is het een werkdocument!”.

Samen met het team worden de punten van het jaarplan besproken. “Het is inzichtelijk en een ieder ziet wat we van elkaar mogen verwachten”, geeft een schooldirecteur aan. De aandachtspunten zijn gekoppeld aan de grotere speerpunten en dragen dus bij aan het grote geheel. De aandachtspunten worden opgenomen in de verbeterplannen, waar vervolgens de stand van zaken in wordt bijgehouden. Zo werk je als directie gelijk toe naar een jaarverslag.

 

 

Kwaliteitsbeleid koppelen aan personeelsbeleid

Naast het op een rij zetten van alle werkzaamheden en het geven van inzicht aan je team, is het zo mogelijk om stapsgewijs te werken aan onderwijsvernieuwingen en het organiseren van mogelijke scholingen. Door de huidige situatie scherp te krijgen, weet je op welke punten ontwikkeling nodig en gewenst is.

Leerkrachten kunnen in deze werkwijze aangeven waaraan ze graag actief deelnemen en welke acties/scholing daarvoor nodig is. Je merkt dat de professionele cultuur binnen de school zo verder gestalte krijgt. Leerkrachten nemen hun verantwoordelijkheid en werken mee in de gezamenlijke koers.

Als je daarvoor kiest, kan zelfs voor de persoonlijke professionalisering gebruik gemaakt worden van ParnasSys | WMK, via de functionaliteit van het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Je koppelt dan kwaliteitsbeleid aan het personeelsbeleid.

Anton de Jong

Onderwijsadviseur

Anton de Jong