Spiegelsessies het nieuwe Zien!

Categorie: Zien!, Sociaal-emotioneel, Nieuws, Anders Volgen

Gepubliceerd op:

Nu we al een tijd gewerkt hebben aan de vernieuwde inhoud en werkwijze van Zien!, willen we deze graag aan scholen presenteren. We zijn op zoek naar feedback die we meenemen in de verdere ontwikkeling. Twee van deze spiegelsessies hebben inmiddels plaatsgevonden. Kom jij een volgende keer? 

In deze blog beschrijven we

 1. Enkele aanleidingen waarom we bezig zijn met de doorontwikkeling van Zien! (waarbij alle huidige inhouden gewoon blijven bestaan!) 
 2. Waar de nieuwe inhouden en veranderingen betrekking op hebben 
 3. Hoe we feedback ophalen bij pilotscholen en in spiegelsessies 

Onderaan vind je een link naar de data van de volgende spiegelsessies in maart en april. Van harte welkom! 

Kwalificatie en/of socialisatie en persoonsvorming?  

Vanuit het onderwijsveld is er een duidelijke vraag naar meetinstrumenten voor socialisatie en persoonsvorming. Dit wordt ingegeven doordat er in het huidige onderwijs (te)veel en (te) eenzijdig nadruk wordt gelegd op het toetsen en meten van de kwantitatieve kant van het onderwijs (kwalificatie). Met het nieuwe Zien! proberen we een antwoord te geven op deze vraag van scholen. Scholen willen zelf inzicht krijgen in socialisatie- en persoonsvorming om adequaat te accenten te leggen op het handelen van de leerkracht. Het ministerie van onderwijs steekt erop in om samen met het onderwijsveld te werken aan een brede en meetbare visie op onderwijsresultaten. Zie bijvoorbeeld het onderzoeksverslag ‘een verstevigd fundament voor iedereen’ van april 2020.

Doorontwikkeling Zien! 

Inmiddels zijn we al een paar jaar achter de schermen hard bezig met de doorontwikkeling van Zien!. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar maatschappelijke ontwikkelingen (zoals curriculum.nu en de nieuwe wet burgerschap die waarschijnlijk 1 augustus 2021 ingaat) en brede vormingsgebieden (zoals persoonsvorming en executieve functies). Deze inzichten verwerken we in vernieuwde vragenlijsten, aanvullende ontwikkelpunten en extra handelingssuggesties met praktische tips. Daarbij werken we samen met pilotscholen. Zij denken met ons mee, zetten nieuwe materialen in en geven feedback.  

Inhoud van het nieuwe Zien! 

Zoals je al eerder hebt kunnen lezen in deze blog willen we Zien! doorontwikkelen om de focus te verbreden naar meer vormingsgebieden zodat er meer nadruk wordt gelegd op socialisatie en persoonsvorming. Dit doen we door de context van Zien! te verbreden van het omgaan met bekende leeftijdsgenoten en volwassenen, naar ook het omgaan met je taak, met onbekende anderen (maatschappelijke competenties/burgerschapscompetenties) en met digitale media.  
We hebben de nieuwe ontwikkelvoorwaarden in de kern en ontwikkelgebieden daaromheen in een stuur gezet, om aan te geven dat zelfsturing het totaalresultaat is. De leerling komt binnen het nieuwe Zien! waar mogelijk (meer) centraal te staan. Het is mogelijk de leerling meer de regie zelf in handen te geven, waarbij de leerkracht heel nabij blijft en beschikbaar is voor hulp, bijsturing en aanmoediging.  

De werkwijze van het nieuwe Zien! is eenvoudiger, doordat gebruik gemaakt kan worden van een verkortvragenlijst. Zo houd je meer tijd over om te analyseren en vervolgens te bedenken hoe je leerlingen gaat ondersteunen om verder te groeien. Bij voorkeur ga je hierover met de leerling in gesprek, zodat het een gezamenlijk plan wordt en je weet hoe de leerling dingen beleeft en wat de leerling zelf graag wil of wat hij denkt dat hem zal helpen.

Ontwikkelpunten en handelingssuggesties óok voor maatschappelijke competenties / burgerschap

Om leerkrachten hierbij te ondersteunen bieden we er ontwikkelpunten en handelingssuggesties voor. Binnen het huidige Zien! zijn ze er al voor het omgaan met bekende leeftijdgenoten en volwassenen.

Ze worden nu uitgebreid met ontwikkelpunten voor de nieuwe ontwikkelgebieden én voor de nieuwe contexten, zoals ‘omgaan met onbekenden’. Hiermee bieden we concrete handvatten hoe je onderwijs in maatschappelijke competenties (burgerschap) kunt vormgeven én heb je een instrument om inzicht te krijgen in welke mate leerlingen er al over beschikken. Zodat je gericht je handelen afstemt op de beginsituatie van de leerlingen.

De ontwikkelpunten zijn, indien relevant, gekoppeld aan een ontwikkelingsleeftijd. Het zijn concrete zaken waar de leerling samen met de leerkracht aan kan gaan werken. In de handelingssuggesties staat beschreven

 • Welke activiteiten je kunt inzetten.
  Deze zijn vooral relevant als je geen methode hebt of als je in aanvulling op je methode tips zoekt hoe je aan ontwikkelpunten kunt werken. We streven hierbij ernaar dat zoveel mogelijk activiteiten niet als aparte les aangeboden hoeven te worden, maar geïntegreerd kunnen worden in bestaande lessen. Bijvoorbeeld door werkvormen te beschrijven.
 • Welke middelen en (methode)lessen je zou kunnen gebruiken (dat zijn dan verwijzingen naar al bestaande materialen)
 • Wat pedagogische aandachtspunten zijn voor de leerkracht

Spiegelsessies

Deze nieuwe inhouden wilden we graag delen met het werkveld. Daarom organiseerden we half januari spiegelsessies, waarin enthousiaste ib’ers, gedragsspecialisten leerkrachten en leidinggevenden met ons mee konden denken of we op de juiste weg zaten. De spiegelsessies werden goed ontvangen en we kregen complimenten en ontwikkelingsgerichte feedback. Deze waardevolle feedback vanuit het veld nemen we dan ook dankbaar mee in de verdere ontwikkelingen.

Pilotscholen

Al langere tijd zijn er een aantal pilotscholen die met ons meedenken. Zij gebruiken de nieuwe materialen en geven hierop gericht feedback, wat input is voor verdere ontwikkeling.

Tijdens studiebijeenkomsten op deze scholen, onder leiding van een onderwijsadviseur van de ParnasSys Academie, worden scholen begeleid op de invoering van onderwerpen als zelfsturing van de leerling, de plaats van burgerschap in het onderwijs, kindgesprekken, executieve functies, portfolio’s, of visie-gerelateerde onderwerpen waarbij de SLIM-scan wordt ingezet.Welkom op een volgende online spiegelsessie!

Het nieuwe Zien! wordt ingezet als hulpmiddel om socialisatie en persoonsvorming van de leerlingen ontwikkelingsgericht in kaart te brengen én te versterken.

 • Ben je benieuwd geworden naar het nieuwe Zien! en wil je hier meer over weten?
 • Wil je meepraten over de inhoud, en ons feedback geven?
 • Of wil je meer weten over de mogelijkheden tot scholing op één van de thema’s?

Neem contact met ons op of meld je aan voor één van de volgende spiegelsessies in maart en april 2021. Hier vertellen we ook meer over de mogelijkheid om mee te doen als pilotschool.

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De ParnasSys Academie van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.