Status onderzoek naar Leerlijnen Jonge Kind

Categorie: Nieuws, Jonge kind, Leerlijnen, Anders Volgen

Gepubliceerd op:

Regelmatig krijgen we de vraag hoe het staat met het onderzoek naar de Leer- en ontwikkelingslijnen Jonge Kind. We begrijpen dat deze vraag speelt bij scholen. Graag geven we jullie inzicht in waar we ons mee bezig houden, naast het inhoudelijke onderzoek.

De nieuwe wet die het scholen verbiedt om schoolse toetsen af te nemen bij kleuters, en in plaats daarvan bij kleuters observatie-instrumenten wil inzetten, zal naar alle waarschijnlijkheid ingaan op 1 augustus 2022. Deze wet is onderdeel van een groter pakket met wijzigingen in een aantal onderwijswetten, waar het laatste woord nog niet over gezegd is. Omdat wij in ons onderzoek naar de Leer- en ontwikkelingslijnen Jonge Kind tegen veel onduidelijkheden aanliepen, hebben we de afgelopen tijd geprobeerd hier duidelijkheid over te krijgen.

Commissie van toetsen en Examens

Wanneer de wet ingaat, mag je als school alleen nog maar observatie-instrumenten gebruiken die goedgekeurd zijn door de Expertgroep Toetsen PO (onderdeel van het College voor Toetsen en Examens, CvTE). De wet zal gaan over observatie-instrumenten met een volgaspect. Hiermee worden instrumenten bedoeld die een beeld geven van de groei/ ontwikkeling van leerlingen, op het niveau van de leerling, de groep en de school. Observatie-instrumenten zonder volgaspect mogen gewoon worden ingezet, ook na ingang van de wet.

De goedkeuring door de Expertgroep vindt plaats volgens een beoordelingskader dat ook wordt gebruikt voor toetsen uit leerlingvolgsystemen (bijvoorbeeld de Cito toetsen). In hun beoordelingskader hebben ze één alinea aangepast voor de observatie-instrumenten voor kleuters, verder is het gehele kader gelijk aan het beoordelingskader voor schoolse toetsen. Hier hadden wij onze vragen bij, want hoe kan het dat een toets hetzelfde wordt beoordeeld als een observatie-instrument?

Misstanden en verwarring

Wij zijn niet de enige organisatie die het onduidelijk vindt. De afgelopen tijd hebben wij ook contact gehad met andere partijen, zoals de SLO. Zij geven aan niet gelukkig te zijn met deze eis van de overheid, omdat ze het niet bij kleuters vinden passen om op deze manier de ontwikkeling van kinderen te ‘beoordelen’. Ze geven aan hier aandacht voor te blijven vragen bij de overheid. Daarnaast schreef in december 2020 de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) in samenwerking met Team Dapto het volgende informatiedocument waarin ze het veld willen informeren over de onduidelijkheden. Ook de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs (LBBO) besteedt in hun nieuwste vakblad aandacht aan dit onderwerp en op de website van didactief verscheen dit artikel over het alternatief voor de kleutertoets.

Kamervragen

Om duidelijkheid te geven aan deze verwarring rondom de nieuwe wet, hebben wij contact gezocht met Roelof Bisschop van de SGP. Mede naar aanleiding van de contacten met hem en zijn medewerkers, heeft hij op 4 februari jl. vragen gesteld over het beoordelingskader, de ingang van de wet en de afstemming met aanbieders. We hopen hier spoedig antwoord op te krijgen van de regering.

Onderzoek Leerlijnen Jonge Kind

In de tussentijd gaan wij gewoon door met het onderzoek naar de Leerlijnen Jonge Kind van ParnasSys. We hebben data opgevraagd van scholen die met ons instrument werken en ons hiervoor toestemming gaven. We doen onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van deze data voor de leerlijnen rekenen, taal en motoriek. We gaan er vanuit dat dit onderzoek en de beoordeling ervan afgerond is voor de ingang van de nieuwe wet.

Meer weten?

Neem dan even contact met ons op via

leerlijnen@parnassys-academie.nl.

Gouwe Academie

De ParnasSys Academie van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.