Terugblik op de online Pleindagen

Categorie: Nieuws, ParnasSys

Gepubliceerd op:

Op woensdag 11 november zijn de allereerste online Pleindagen afgetrapt. Met een online talkshow, onder leiding van Donatello Piras, gingen experts op het gebied van kwaliteitsmanagement en onderwijskwaliteit met elkaar in gesprek. In deze blog lees je een korte samenvatting van dit gesprek.

Emergentie: een nieuwe blik op kwaliteit

Expert op het gebied van kwaliteitsmanagement Teun Hardjono omschreef dat er tot voor kort drie manieren, paradigma’s, onderkend werden om naar kwaliteit te kijken. 

  • Het empirisch paradigma, gefocust op meten;
  • het referentieparadigma, gefocust op modellen zoals ISO en het INK-model;
  • het reflectieparadigma, gefocust op principes, hierbij ga je filosoferen over wat je van je eigen kwaliteit vindt.

Teun

De laatste jaren is daar een vierde paradigma aan toegevoegd. Dit ‘emergentieparadigma’, gaat over het creëren van omstandigheden om kwaliteit tot stand te brengen, waarbij ‘radicale innovatie’ een essentieel onderdeel is. In het gesprek werd hier een vergelijking gemaakt met het Corona-beleid. Het is onmogelijk om te weten welke maatregelen werken, maar met een hoop voortschrijdend inzicht werk je aan een optimale aanpak. Zoals een kijker het in de uitzending verwoordde is het emergentieparadigma te beschouwen als een soort leidraad voor het vinden van nieuwe oplossingen. Dit vergt dan wel een flexibele houding van betrokkenen.

Van data naar dialoog

Anton de Jong, adviseur van de ParnasSys Academie op het gebied van onderwijskwaliteit, vulde dit aan door aan te geven dat het vanzelfsprekend lijkt dat je met de middelen van ParnasSys met name kwaliteit ‘meet’, maar dat het daar pas begint. Je zou met de betrokkenen in gesprek moeten gaan om het verhaal achter de cijfers te achterhalen. Immers: het verhaal telt. 

Hierbij kun je Ultimview gebruiken om de data weer te geven. WMK kun je inzetten om betrokkenen te raadplegen, waarbij je moet waken niet alleen kwantitatieve resultaten op te halen maar ook de kwalitatieve laag toe te voegen. De uitslag van de dialoog, de kwalitatieve slag, voeg je vervolgens toe aan Mijnschoolplan, bijvoorbeeld in je Schoolrapportage, waar je het kunt verbinden aan de data uit Ultimview.

92% van de kijkers gaf tijdens de uitzending aan dat zij het bespreken van uitkomsten van kwaliteitsonderzoeken als essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid zien. Dit is een zeer positief beeld, en daagt ook uit om in gesprek te gaan over ‘hoe bespreken jullie dit dan’ en ‘wat voegt het voor jullie toe’.

Breder kijken naar onderwijskwaliteit

Tot slot kwam Dirk Jan Timmer aan het woord. Hij is algemeen directeur van Topicus Onderwijs, het bedrijf achter ParnasSys, en verklaarde waarom hij onderwijskwaliteit zo belangrijk vindt, en welke richting hij inslaat met deze producten.

Dirk Jan Timmer

Zo blijkt uit ‘De Staat van het Onderwijs’ dat schoolbesturen te weinig inzicht hebben in de onderwijskwaliteit. Terwijl er in datzelfde rapport staat dat we zo’n 140 scholen hebben die ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ zijn. Dat betekent dat er zo’n 30.000 leerlingen zijn die op een school zitten waar het niet goed genoeg gaat. Het is dan ook belangrijk dat ParnasSys ervoor kan zorgen dat alle besturen de scholen ondersteunen bij het neerzetten van een goede kwaliteit. En ParnasSys onderschrijft hierbij dat het begint in de klas, maar dat je breder moet kijken, ook naar organisatorisch beleid zoals financiën en personeelsbeleid. Nu ondersteunt ParnasSys met verschillende middelen hier al in. De volgende stap is om dit meer te integreren.

Uiteindelijk stelde Gerben Baartman zich nog voor. Hij gaat voor ParnasSys Schoolkwaliteit aan de slag als productmanager. Vanuit deze rol zal hij met scholen en besturen in gesprek gaan over hoe deze producten hen kunnen helpen, maar zal hij ook de richting van de doorontwikkeling bepalen. 

Na deze centrale aftrap zijn de workshops begonnen. Verspreid over drie dagdelen konden deelnemers zich inschrijven voor twee workshops waarin ze worden meegenomen in hoe de middelen van ParnasSys Schoolkwaliteit ondersteuning kan bieden om de dialoog aan te gaan over onderwijskwaliteit. Zo zijn er workshops over het onderwijsresultatenmodel, het toepassen van de Schoolrapportage in Mijnschoolplan en het analyseren van gegevens in Ultimview. De laatste workshops vinden vanmiddag plaats.

Over de centrale talkshow hebben we al veel positieve reacties mogen ontvangen. Reden genoeg om te onderzoeken of we een opzet zoals deze vaker kunnen hanteren. De kennis die wij hebben opgedaan bij het organiseren van zo’n online evenement zullen we ook zeker gaan gebruiken bij de organisatie van ParnasSys Live op 27 januari 2021. 

 

Meer weten over WMK?

Met WMK onderzoek en meet je de onderwijskwaliteit van je school met behulp van vragenlijsten en zelfevaluaties. Dankzij de koppeling met Mijnschoolplan neem je de beoordelingen en verbeterpunten automatisch op in je rapportages en verbeterplannen.

Meer weten over Mijnschoolplan?

Met Mijnschoolplan maak je snel en eenvoudig een schoolplan, de jaarplannen, jaarverslagen en rapportages. Doordat je de acties over het team en in de tijd kunt verdelen, stimuleert de module jouw school zelfs om gedurende de hele kwaliteitscyclus te blijven werken aan de aandachtspunten.