Van referentieniveaus (zonder eindtoetsresultaten dit jaar) naar passende ambities  

De centrale eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen. Dat betekent dat je je nóg inhoudelijker moet voorbereiden op het stellen van ambities voor de resultaten van je schoolverlaters. Zodat je volgend jaar niet voor verrassingen zult staan.  

De eindtoets – Vanaf 2021 meten met twee maten! 

Meten met twee maten, daar houden we doorgaans niet zo van. Het moet vooral ‘eerlijk’ zijn! Als er ergens 50 km p/u gereden mag worden geldt dat voor iedereen, toch? De inspectie gaat per april 2021 de uitslag van de eindtoets die de leerlingen van groep 8 gemaakt hebben toch met twee maten meten. Zij hanteert voor haar oordeel twee ‘latten’. Hoe zit dat?  En hoe hoog liggen die ‘latten’?

Uit mijn tijd als schooldirecteur herinner ik me nog dat we dolblij waren als we met de eindtoets boven de ondergrens uitkwamen. Er was (en er is nog tot 2021) dus maar één lat: presteert de groep schoolverlaters boven of onder de ondergrens passend bij het gewicht van de schoolpopulatie? Hoe die score tot stand gekomen was, of alle leerlingen net boven die grens zaten, of dat een deel er ver boven zat en een deel er onder, dat was niet zo belangrijk. Als je gemiddeld maar boven die ondergrens uitkwam.

Maar nu wordt het anders. Het oordeel van de inspectie valt uiteen in twee delen:  

  1. Zijn er voldoende schoolverlaters op het niveau 1F?
  2. Én is het percentage leerlingen dat 1S/2F gehaald heeft passend bij de schoolweging? 

Dat zijn dus twee ‘latten’ waarlangs de opbrengsten van de school gemeten worden. 

Groepsaanbod afgestemd op referentieniveaus?

Als het goed is gaat deze systematiek met referentieniveaus doorwerken naar het aanbod in de groepen. De school heeft ambities opgesteld, bijvoorbeeld 50% van de leerlingen haalt niveau 1S voor rekenen. Dan kan de vraag gesteld worden: liggen onze huidige groepen 6 en 7 op koers om straks dat beoogde percentage te halen? Zo ja, hoe houden we dat vol tot het moment van de eindtoets? Zo nee, wat gaan we doen om er voor te zorgen dat dat percentage wel op het gewenste niveau komt? Hierover schreef ik al eerder een blog met als titel ‘Ligt jouw groep op koers?’.

Dit zal voor basisscholen betekenen, dat de focus van het onderwijs niet (te) eenzijdig op de zwakkere leerlingen gelegd zal moeten worden, maar juist ook op de leerlingen die al op koers liggen om 1S/2F te gaan halen. En de derde groep leerlingen in een klas die de aandacht verdient, zijn de leerlingen die net tegen dat hogere niveau aan zitten. Deze leerlingen kunnen waarschijnlijk met net wat meer aandacht en sturing ook bij de tweede ‘lat’ uitkomen als ze de eindtoets maken. En zo kun je als school je vooraf opgestelde ambities met betrekking tot de Referentieniveaus verwezenlijken.  

Masterclasses

Binnen de ParnasSys Academie hebben we inmiddels een mooi aanbod samengesteld over deze materie. Wil je ook ter voorbereiding op de analyses van de toetsresultaten in juni je bekwamen in de mogelijkheden die je hebt om de resultaten te beïnvloeden? Dan ben je welkom bij een van onze masterclasses op 26 mei (online) of 10 juni 2020 (online).

Je kunt deze masterclass ook aanvragen voor je eigen scholengroep/regio.

We zien je graag, dus schrijf je snel in. Je zult zien, dat het meten met twee maten nog niet zo’n gek idee is. Volgens mij wordt de kwaliteit van ons onderwijs daar alleen maar beter van!

Bekijk hier de scholingspagina.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.