Ultimview – vernieuwd dashboard Onderwijsresultaten

Categorie: Eindtoets, ParnasSys|Ultimview, Niet-methode toetsen, Nieuws

Gepubliceerd op:

ParnasSys | Ultimview heeft het dashboard Onderwijsresultaten vernieuwd. Dat wil zeggen geactualiseerd met de nieuwste getallen voor de schoolweging én de situatie die is ontstaan doordat er in 2020 geen eindtoetsen zijn gemaakt door de leerlingen van groep 8 is ook meegenomen. Wat is er anders? En wat betekent dit voor jouw school?

Om te beginnen is er een nieuw schooljaar toegevoegd.

Hierdoor worden de nieuwe getallen voor de schoolweging van 2020 getoond. Zie ook deze tekst over de schoolweging.

Het dashboard bestaat uit verschillende tabellen en grafieken. De tabel met de kengetallen is uitgebreid met de mogelijkheid om schoolnormen voor de referentieniveaus 1F en 1S/2F te tonen. Die kunnen dan ingevoerd worden in ParnasSys | Mijnschoolplan.

Verder valt het op dat de positie van sommige van deze tabellen en grafieken is gewijzigd. Maar ook de grafiek die de gemiddelde opbrengst van drie eindtoetsen laat zien is nu weergegeven in een balkgrafiek in plaats van een booggrafiek. Nu is duidelijker te zien waar de grens van de signaleringwaarde zit voor jouw scholengroep. De streepjes laten jouw behaalde percentage zien plus het gemiddelde percentage van jouw scholengroep. Als de schoolnorm ingevuld is, komt er een extra kleur bij (oranje) om aan te geven of jouw score op, onder of boven de ingestelde schoolnorm ligt.

Als je bovenaan kiest voor 2019/2020 dan zie je dat er maar van twee schooljaren gegevens getoond worden. Dat komt natuurlijk omdat er in 2020 geen eindtoetsgegevens beschikbaar zijn. Je kijkt in dit geval dus naar de eindopbrengsten van 17/18 en 18/19. En daar zal het oordeel van de inspectie ook op gebaseerd zijn vanaf 01-08-20.

Onderaan het dashboard staan de referentieniveaus van de schooljaren en de drie vakken apart getoond.

Je ziet dat de volgorde van de vakken veranderd is; nu staat lezen als eerste getoond. Er zijn ook nieuwe kleuren gekozen. Deze volgorde en deze kleuren komen nu overeen met de cirkeldiagrammen op het dashboard Eindtoets.

Mooie verbeteringen van dit dashboard. En ook de uitbreiding van de mogelijkheden is welkom. Onmisbaar voor elke school die wil sturen op de referentieniveaus.

Wil je meer weten over het sturen op referentieniveaus binnen jouw school? De ParnasSys Academie biedt daarvoor scholing. Op 10 juni aanstaande is nog plek. En volgend schooljaar komt er ook weer een serie.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur bij ParnasSys Academie

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.