Wat doe je met de monitorgegevens sociale veiligheid?

Categorie: Zien!, Nieuws

Gepubliceerd op:

Door de leerlingvragenlijst van Zien! te laten invullen en de uitkomsten te analyseren, kun je voldoen aan de wettelijke eis van het monitoren van de sociale veiligheid én aan het in kaart brengen van sociale competenties.

Benchmarkgegevens

Als je je eigen schoolgegevens ziet, wil je weten hoe je die kunt interpreteren. Daarom zijn er benchmarkgegevens: een landelijk gemiddelde van alle scholen. Zo kun je zien hoe je zelf gescoord hebt en bepalen of je daar tevreden mee bent. De benchmarkgegevens vind je in de handreiking. Ze zijn vastgesteld op basis van vragenlijsten ingevuld in schooljaar 2017-2018.

Analyseren

Veel scholen vinden het analyseren van de schoolgegevens lastig. Wat zeggen ze en op welk niveau ga je er wanneer mee aan de slag? In de handreiking hebben we daar aandacht aan besteed. Zowel op schoolniveau als op groeps- en leerlingniveau vind je adviezen bij de analyse. Ook hebben we een format opgenomen dat je kunt gebruiken om je eigen schoolanalyse vorm te geven en dat je kunt gebruiken als verantwoording aan de inspectie, het (bovenschools) bestuur, ouders en dergelijke. Je vindt de handreiking onder Informatief in Zien! (kopje schoolniveau en inspectie) en op het kennisportaal in ParnasSys.

>> Download de handreiking

Scholing

Mocht je verdere vragen hebben bij het analyseren van de gegevens, stuur dan een bericht naar: zien@parnassys-academie.nl. We denken graag met je mee.

We kunnen ook ondersteunen bij het vaststellen van een ambitie, het analyseren van resultaten en het handelingsgericht toewerken naar doelen. De handelingssuggesties in Zien!, aansluitend bij de ontwikkelde leerlijnen en doelen, geven veel handreikingen hierbij. Wil je meer weten over scholingsmogelijkheden, neem dan contact op met Bert van de Waerdt.

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.