Wat kun je met de groepspercentages van Zien!?

Categorie: Zien!, Nieuws, Sociaal-emotioneel

Gepubliceerd op:

Bovenaan de groepsprofielen van Zien! staan groepspercentages. Wat betekenen ze, en hoe kun je ze gebruiken? Een korte uitleg.

Berekening

De groepspercentages zijn niet het gemiddelde van de percentielscores per leerling (de getallen in de gekleurde vakjes). Ze zijn gebaseerd op de ruwe scores; de antwoorden op de stellingen. Het groepspercentage wordt als volgt berekend:

Een voorbeeld:

Alle 25 leerlingen hebben op de categorie Relatie andere kinderen (4 stellingen) overal een 3 gescoord.

(4 x 3 x 25 =) 300 / (4 x 4 x 25 =) 400 = 75%

Behaalde scores op stellingen van alle leerlingen /(Max. haalbare score x aantal leerlingen)x 100%

Concreet: hebben alle leerlingen op alle stellingen van een categorie de score 2 (‘dit klopt een beetje’: alleen als de situatie uitnodigt tot het gedrag), dan is het groepspercentage 50%. Hebben alle leerlingen op alle stellingen van een categorie de score 3 (‘dit klopt redelijk’), dan is het groepspercentage 75% (idem score 4: 100%).

Weging

Groepspercentages zijn geen genormeerde getallen. Daarom heeft zo’n percentage niet altijd dezelfde waarde. Bij een categorie met een strenge normering krijgen de leerlingen snel een oranje of rode score. Het groepspercentage kan dan nog steeds vrij hoog zijn. Bij een andere categorie met hetzelfde groepspercentage (maar een minder strenge normering), hebben leerlingen dan misschien nog wel groene (of zelfs blauwe) scores.

Wat zegt het percentage?

Hoe moet je de percentages dan lezen? Onderstaande tabel geeft je een richting. Hierin kun je lezen welk groepspercentage je krijgt als alle leerlingen een percentiel van 50 hebben (ofwel: je hebt allemaal gemiddelde leerlingen) en de klas zou voor de helft bestaan uit jongens en voor de helft uit meisjes.

Dimensie

Gemiddelde

Leerkrachtvragenlijst 5-8

 
Betrokkenheid 80%
Welbevinden 84%
Sociaal initiatief 83%
Sociale flexibiliteit 76%
Sociale autonomie 80%
Impulsbeheersing 79%
Inlevingsvermogen 78%

Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat

 
Betrokkenheid
72%
Welbevinden*
78%
Relatie andere kinderen
83%
Autonomie
61%
Pestbeleving*
93%
Pestgedrag
95%
Veiligheidsbeleving* 90%

Zien! Leerling 5-8 Sociale vaardigheden

 
Ruimte nemen 71%
Ruimte geven 76%

N.B. het sterretje betekent dat die categorieën gebruikt mogen worden voor de monitoring sociale veiligheid.

Schoolanalyse

Wil je de getallen van de verschillende groepen naast elkaar leggen, om zo een analyse te kunnen maken op schoolniveau? Ook dat kan met de groepspercentages. In het format dat hiervoor is ontwikkeld, is de weging van de groepspercentages zoals je ze in de tabel kunt vinden, al verwerkt in kleurtjes. Dat geeft je meteen een overzichtelijk beeld. Je kunt het format schoolopbrengsten en het stappenplan daarbij vinden onder de knop Informatief op het tabblad van Zien! in ParnasSys, onder het kopje ‘Zien! schoolniveau en inspectie’.

Doreanne Tigchelaar

Projectmedewerker

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.