Wat vindt de leerling (en hoe kan Zien! je dat vertellen)?

Categorie: Zien!, Sociaal-emotioneel, Schoolkwaliteit, Onderwijsinspectie, Nieuws

Gepubliceerd op:

Elk jaar vul je Zien! in voor je leerlingen. Zo krijg je een objectief beeld van wat je ziet in de groep. Maar eigenlijk mis je dan nog een belangrijk stuk informatie: hoe beleeft de leerling het zelf? Dat ‘zie’ je met de leerlingvragenlijst én dan heb je ook meteen de sociale veiligheid gemonitord!

Twee vragenlijsten

Voor leerlingen zijn er twee vragenlijsten beschikbaar. In de vragenlijst Leer- en leefklimaat bevragen we de graadmeters, de relatie met andere kinderen, de autonomiebeleving én vragen we naar pesten en gepest worden. In een leerlingvragenlijst kunnen we dat net een spade dieper doen dan in de leerkrachtvragenlijst: we vragen naar hoe de leerling dat zelf beleeft. Het kan zijn, dat je dat als leerkracht niet hebt gezien.

In de andere vragenlijst bevragen we de Sociale vaardigheden. De vijf vaardigheden zijn daarbij samengenomen in twee categorieën: ruimte nemen en ruimte geven.

Digitaal

Leerlingen uit groep 5-8 kunnen de vragenlijsten zelf digitaal invullen via een afgeschermde omgeving. De resultaten zie je als leerkracht dan in een groepsoverzicht. Je kunt ze vergelijken met jouw ingevulde vragenlijst door ze naast elkaar op je scherm te zetten. Zo kun je voor je interpretatie mooi de resultaten tegen elkaar afzetten en afwegen. Klopt het wat jij hebt gezien? Snap je wat de leerling heeft ingevuld?

Groep 1-4

Wil je ook leerlingen in groep 1-4 een vragenlijst afnemen, of heb je een (sbo-)populatie waarvoor de digitale vragenlijst invullen te moeilijk is? Er is een vereenvoudigde, papieren versie van de vragenlijst beschikbaar die heel geschikt is voor groep 1-4, het sbo en het so/vso. De resultaten kun je digitaal registeren, waardoor je ook weer eenvoudig kunt analyseren. Alle documenten voor deze vragenlijst vind je onder Informatief.

Sociale veiligheid

De digitale vragenlijst Leer- en leefklimaat mag ook gebruikt worden voor de monitoring sociale veiligheid. Laat je de vragenlijst invullen voor je eigen groepsanalyses, dan voldoe je dus ook meteen aan de monitoringsplicht. Zo heb je geen aparte vragenlijst meer nodig, maar hou je alles in dezelfde termen in één systeem. Dat maakt analyse wel zo makkelijk. Wil je de resultaten van jullie leerlingvragenlijst uitwisselen met de inspectie, dan hoef je daar alleen jaarlijks toestemming voor te geven. Lees verder in de handreiking.

Interesse?

Ben je benieuwd naar de inhoud van de vragenlijsten? Je kunt ze hier inzien;

Bestellen kan door het orderformulier van Zien! in te vullen. Hier kun je ook aangeven dat je Zien! al hebt, maar nu ook de leerlingvragenlijst wilt gebruiken. De kosten voor deze digitale vragenlijsten zijn €0,26 per leerling per jaar.

Suzanna van der Klooster

Projectmedewerker ict

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.