Welbevinden en betrokkenheid bij kinderen in een tijd van thuisonderwijs

In deze tijd van thuisonderwijs heb je contact met ouders en kinderen via digitale kanalen. Weet je eigenlijk hoe het met het welbevinden van je leerlingen staat? In deze blog lees je wat Zien! kan betekenen in het begeleiden van thuisonderwijs én attenderen we je op gratis Zien!spreekuren.

We leven in een rare tijd waarin het normale leven op school plaatsgemaakt heeft voor thuisonderwijs. Maar hoe staat het met het welbevinden van jouw leerlingen? Een kind loopt op twee ‘benen’: het cognitieve en het sociaal-emotionele been. Beide benen heeft het kind straks weer nodig om in evenwicht te kunnen ‘lopen’!

Als leerkracht is het van belang om echt contact met je leerlingen te houden. Bel de ouders, of nog beter de leerling zelf, het liefst met beeld zodat je elkaar kunt Zien!. Doe dit minimaal eens per week en informeer in deze gesprekken naar hoe het thuis gaat. Focus je hierbij op de graadmeters welbevinden en betrokkenheid: als basis voor een gezonde, evenwichtige ontwikkeling! Welbevinden en betrokkenheid zijn twee ingrediënten die in deze crisis van levensbelang zijn. Laat de ouders ook goed naar hun kinderen kijken, let op signalen.

Vraag naar het welbevinden van de leerlingen. Ga na of je leerling:

 • Opgewekt overkomt. Maakt het kind een opgewekte, blije indruk? Lacht het regelmatig, of maakt het grapjes?
 • Een vitale, levenslustige indruk maakt. Heeft het kind veel energie en kan het genieten van dingen?
 • Ontspannen en open overkomt. Durft het kind zichzelf te zijn? Deelt het zijn interesses en ervaringen? Reageert het kind rustig en open?
 • Zich prettig voelt in contact met zijn/haar huisgenoten.

Zodra het kind een hoge mate van welbevinden laat zien, kun je informeren naar betrokkenheid. Signalen van betrokkenheid kunnen zijn:

 • Begint zelf met activiteiten van school.
 • Toont doorzettingsvermogen bij het maken van opdrachten van school.
 • Toont voldoening na het maken van activiteiten van school.
 • Is thuis bezig met onderwerpen die op school behandeld worden, of toont belangstelling voor nieuwe dingen.

Bovenstaande punten gelden voor de opdrachten van school, maar kun je ook toepassen op het spel/de hobby’s van de kinderen als ze daar mee bezig zijn. Zorg voor een duidelijke structuur van de dag, dit zijn ze ook gewend van school en geeft de kinderen veiligheid.

Belangrijk blijft om het welbevinden van kinderen in de gaten te houden. Is de motivatie laag, of raken ze gefrustreerd? Doe de boeken dicht, en ga even spelen. Focus op iets leuks, en probeer het later nog een keer.  Op dit moment staat ‘het leven’ boven ‘het leren’. Het is van belang dat wij, leerkrachten, ouders én kinderen na deze crisis voldoende emotionele bagage hebben om het ‘gewone leven’ weer op te pakken.

Tot slot..

En wat nu als de scholen weer open gaan? Sommige kinderen zullen het thuis fijn vinden, terwijl het bij anderen niet veilig is. Wanneer iedereen weer naar school komt, kun je niet zomaar verdergaan waar je gebleven was voor de coronacrisis. De doorgaande lijn is doorbroken, dus je treft een hele andere situatie aan. Dit kun je vergelijken met de eerste week na de zomervakantie, of misschien wel nog heftiger. Misschien valt het mee en gaan de kinderen verder waar ze gebleven zijn, maar houd er rekening mee dat je groepsvormende activiteiten zult moeten doen om weer iets van veiligheid in je groep terug te brengen. Hiervoor kun je de preventieve handelingssuggesties van Zien! goed gebruiken.

Meer informatie

Wil je meer weten, of over bovenstaande nog eens doorpraten met een onderwijsadviseur?
We organiseren gratis spreekuren op:

 • 21 april van 13.30-14.30 uur
 • 23 april van 10.00-11.00 uur
 • 7 mei van 13.30-14.30 uur

Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen. Noteer welke datum je in gesprek wilt en wat je vragen zijn. Je ontvangt vervolgens informatie hoe je kunt inloggen op de afgesproken tijd.

Kijk hier voor meer informatie over Zien!.

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.