Van waarnemen naar handelen met Zien!

Categorie: Zien!, Nieuws

Gepubliceerd op:

De invulperiode van Zien! staat weer voor de deur. De meest uitdagende en misschien wel belangrijkste stap komt daarna: hoe vertaal je dit naar concrete acties?

In dit artikel geven we je tips & tricks om je te helpen goede voornemens voor je leerlingen én voor jezelf te formuleren.

Vooraf

Voordat je gaat analyseren, bekijk je eerst het groepsprofiel: Herken je de groep in het profiel? Ben je tevreden over het functioneren van je groep als geheel?

Kijk naar de verdeling van de kleuren (let op bij oranje: een getal tussen 40-50 geeft aan dat de leerling ongeveer gemiddeld functioneert). Vergelijk het met de vorige keer: zie je nu veel rood, maar waren de scores de vorige keer lager, merk je ontwikkeling, en verwacht je dat er nog meer ontwikkeling zal komen als je doorgaat zoals je nu bezig bent? Dan is extra ondersteuning mogelijk niet nodig. 

Hebben jij en je duo leerkracht Zien! beiden ingevuld? Leg de groepsprofielen dan naast elkaar en bespreek eventuele verschillen.

  • Pas eventueel de scores aan, als je op grond van het gesprek tot de conclusie komt dat een leerling bepaald gedrag toch minder of vaker laat zien bij jou dan je aanvankelijk dacht (Let op: vul níet in hoe de leerling bij andere volwassenen of leeftijdgenoten functioneert). 
  • Wanneer er veel verschillen zijn, maak je een keus of er een (eventueel) plan gemaakt wordt waar beide leerkrachten mee gaan werken, of dat je per persoon een plan maakt. 

BT en WB analyseren

De scores op Betrokkenheid en Welbevinden zijn een eerste invalshoek bij de analyse van sociaal- emotioneel leren, en de basis voor ontwikkeling in je groep. 

Heeft je groep ondersteuning nodig op één van deze twee graadmeters? Klik door naar de handelingssuggesties en kies een basisbehoefte waarop je je groep ontwikkeling gunt. Vind je het lastig om te kiezen, open dan eerst het doelenoverzicht bij de graadmeter. Kijk naar de doelen: waar zie je mogelijkheden tot groei, waarbij kun je aansluiten? Wat denk je dat je groep verder gaat helpen? Vervolgens open je de handelingssuggestie van de bijbehorende basisbehoefte om keuzes te gaan maken voor je aanpak.

Sociale vaardigheden

Vervolgens kijk je naar de scores op de sociale vaardigheden voor je groep. Gebruik hiervoor de verschillende weergave-opties, zodat je meer inzicht krijgt in hoe de groep heeft gescoord (bijvoorbeeld ruimtenemend - ruimtegevend). Wat zijn sterke punten van de groep, waar is ontwikkeling nodig, en waar zie je mogelijkheden tot groei?

Heb je een vaardigheid gekozen waar je aan gaat werken, dan kies je vervolgens een ontwikkeltaak.  Vind je het moeilijk om te kiezen welke het beste past, omdat je nog niet precies weet wat de ontwikkeltaak inhoudt? Je kunt het doelenoverzicht gebruiken als hulpmiddel. Kijk bij welke doelen je aan kunt sluiten: wat kunnen ze al, wat is de volgende stap? Waar lopen ze mogelijk achter? Vervolgens ga je naar de handelingssuggestie die bij die ontwikkeltaak hoort, om een concrete aanpak te kunnen kiezen. 

Op het niveau van de vaardigheden kun je (op groepsniveau) ook heel goed een sova-methode inzetten. De meeste scholen hebben één of meerdere sova-methodes in huis. In Zien! zijn voor veel sova-methodes per Zien!-vaardigheid verwijzingen gemaakt naar lessen uit die methode die je in zou kunnen zetten. Je vindt de verwijzingen onder de groepshandelingssuggesties (klik op de groepspercentages bovenaan je groepsprofiel).

Verwerken in plan

Echt gevoel krijgen bij groepsprofielen en de juiste (denk)stappen kunnen maken, dat leer je tijdens een scholing. Alleen of met je hele team. Vanuit de ParnasSys Academie begeleiden we ook ib’ers en gedragsspecialisten hierbij, tijdens een experttraject of een coachingstraject. Dat kan bij jou op school of je kunt je aanmelden voor al geplande bijeenkomsten. 

Meer hierover lees je ook in het artikel over preventief werken met Zien!

Wil je vrijblijvend verkennen wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan hieronder contact met Bert van de Waerdt, Onderwijsadviseur.

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Bert van de Waerdt