Een terugblik op de Pleindagen in november

Velen van jullie hebben al gehoord van het Plein van ParnasSys. Maar wat is het exact? En wat heb jij hier aan? Dat ontdek je hier! In november vond de eerste reeks plaats en we delen de ervaringen graag.

Volop uitwisseling van ideeën en suggesties tijdens Pleindagen
Leerkrachten, directeuren, ICT'ers, administratieve krachten en IB'ers gingen tijdens de Pleindagen samen met medewerkers van ParnasSys in kleine groepen de interactie met elkaar aan over werkdrukverlaging en meer inzicht krijgen. Er werden nuttige ideeën, ervaringen en quick wins uitgewisseld, zodat iedereen met een goed gevuld rugzakje aan kennis naar huis ging. Ook wij van ParnasSys.    

De workshops werden in drie hoofdthema’s verdeeld:  anders volgen, anders werken en anders communiceren.

Anders volgen: ‘dichterbij brengen van resultaten en leerdoelen'
Gynzy Kids is een systeem waarmee je digitaal kan verwerken. Nieuw voor sommige deelnemers, gesneden koek voor de ander. Het was daarom mooi om te zien hoe enthousiast deelnemers waren en met elkaar in gesprek gingen over hoe zij gepersonaliseerd onderwijs aanbieden. Ook bij ParnasSys hebben we veel geleerd. Zo hebben we de bevestiging gekregen dat we nog meer de link moeten leggen tussen Gynzy Kids en ParnasSys en dat sommige noodzakelijke functionaliteiten makkelijker en sneller ingeregeld moeten worden en daardoor als minder vervelend worden ervaren.

Daarnaast gaven Pleinbezoekers aan dat de voortgang ook voor de leerling inzichtelijk moet zijn, zodat er eigenaarschap ontstaat over het eigen leerproces. Wat verder opviel was de grote behoefte om sneller inzicht te krijgen in de vaardigheden van een leerling. De uitdaging zit, merkten wij in de discussie, hoe deze voortgang door te vertalen is naar ouders, de overheid en het voortgezet onderwijs. De eerste stap die wij gaan zetten is het dichterbij brengen van resultaten en leerdoelen.

IMG-20171115-WA0026.jpg

Anders werken: op weg naar minder werkdruk
Wij vinden dat techniek ondersteunend moet zijn en niet leidend, zodat de werkdruk wordt verlaagd. Zo heeft bijvoorbeeld elke school een eigen format voor een Ontwikkelingsperspectief (OP). Bij onder andere samenwerkingsverbanden wordt er een ander format gehanteerd, waardoor het lastig is om de inhoud weer in het eigen format te gieten. Daarom gaven we een demonstratie van de inrichting van het OP en het laten genereren van een OP voor een bepaalde leerling. Voor velen was het resultaat verrassend. De dag na de Pleindagen lieten velen ons weten anders met het OP te gaan werken: een mooi resultaat!  

Ook hebben deelnemers veel van elkaar kunnen leren door praktische tips uit te wisselen om nog handiger te worden met ParnasSys. Met een speeddateronde kwamen levendige gesprekken op gang en bleek dat scholen veel van elkaar kunnen leren. Ook de tips van onze Servicedesk werden erg gewaardeerd. Daarnaast bleek er een behoefte aan een soort Siri, zodat je geen informatie vanuit allerlei plekken hoeft te verzamelen.

Anders communiceren: ‘digitaal en face-to-face ondersteunen elkaar’
Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Dat is algemeen bekend. Uit de discussie bleek dat Parro al goed op weg is om de werkdruk in oudercommunicatie te verlagen, maar volgens leerkrachten hebben klassenouders hier ook een belangrijke rol in. Daarom hebben wij als doel gesteld om ook de klassenouder een plek te geven binnen Parro. Overigens gaven deelnemers aan dat het wel verstandig is om een kort beleidsplan op te stellen als je het succesvol wilt implementeren. Een helder signaal dat wij scholen nog beter kunnen helpen tijdens de beginfase.

De wijze waarop je met ouders communiceert blijkt afhankelijk te zijn van de ouderpopulatie op een school, maar de algemene conclusie is dat de digitale weg en face-to-face communicatie elkaar zeker kunnen ondersteunen. Voor ons ligt hier de uitdaging om leerkrachten zo te begeleiden dat zij efficiënt met het systeem werken en bijvoorbeeld eenvoudig berichten schrijven, voortgangen delen, verwachtingen afstemmen en managen.

Verder hebben wij geleerd dat leerkrachten de samenwerking met hun duoleerkracht belangrijk vinden en in controle willen blijven over gesprekken. Het was mooi om te zien dat er een last van hun schouders viel, toen bepaalde functies in Parro werden getoond die deze wensen ondersteunen. Fijn! Hier doen we het namelijk allemaal voor bij ParnasSys.