Actievoorwaarden

Geen licentiekosten, wel transactiekosten. Wanneer de licentie van ParnasSys Schoolkassa vóór 1 januari 2020 wordt geactiveerd, hoeft het hele schooljaar 2019/2020 geen licentie te worden betaald. Schoolkassa zal dan vanaf 1 augustus 2020 gefactureerd worden. Wél wordt ParnasSys Schoolkassa toegevoegd aan de SaaS-Overeenkomst ParnasSys die met het bevoegd gezag is afgesloten. Dat betekent dat de voorwaarden die daarin gesteld zijn onverkort gelden voor Schoolkassa. Dit geldt ook voor de opzegtermijn van drie maanden, gerekend vanaf het einde van de maand waarin wordt opgezegd. Wanneer de afnemer in het schooljaar 2020/2021 géén gebruik wenst te maken van Schoolkassa, dient dit vóór 1 mei 2020 doorgegeven te worden. 

Het activeren van de licentie gebeurt wanneer een gebruiker de eerste Mollie-rekening aan Schoolkassa. Wanneer een gebruiker dit doet, wordt deze gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden en toestemming te geven dat deze licentie wordt toegevoegd aan de SaaS-Overeenkomst.

De transactiekosten die aan de betalingspartner Mollie verschuldigd zijn, betaal je wel gewoon. Wat deze kosten zijn verschilt per betaalmethode en kun je terugvinden op de website van Mollie.

Sluiten