Bestel Leerlijnen

Let op: het formulier dient ingevuld te worden door een rechtsgeldig persoon.

Scholing is noodzakelijk en daarmee verplicht voor de implementatie van de leerlijnen

Leerlijnen valt onder de reikwijdte van de SAAS-Overeenkomst ParnasSys, zoals overeengekomen met het bevoegd gezag van jouw school. De daaronder vallende bijlagen, waaronder de Algemene Voorwaarden, de Verwerkersovereenkomst en de SLA, zijn derhalve onverkort van toepassing op deze opdracht.

 

 

 

Sluiten