Leerlijnen vrijescholen

Op verzoek van enkele Vrijescholen is er door BVS-schooladvies en de ParnasSys Academie uitgewerkt hoe de doelen uit Volglijn opgenomen kunnen worden in de module leerlijnen van ParnasSys. Vanaf augustus 2016 zijn ze voor scholen die hier een abonnement op nemen beschikbaar. Zij krijgen daarmee de beschikking over een instrument waarmee je én de ontwikkeling van de individuele leerlingen én die van de groep goed en overzichtelijk in kaart brengt. Analyse van de ontwikkeling geeft houvast om het onderwijs goed te laten aansluiten bij de mogelijkheden en niveaus van de leerlingen. Daarnaast biedt het een praktisch hulpmiddel om groepsplannen te maken, waarbij de leerkrachten doelen en leerlingen selecteert en beschrijft tijdens welke activiteiten en op welke manier er aandacht besteed zal worden aan de doelen. Hierbij maximaal aansluitend bij de onderwijsvisie van Vrijescholen.

Klik op een afbeelding om het te vergroten.

Het leerlijnenpakket bevat de volgende leergebieden en leerlijnen:

  • Taal: Mondelinge taalvaardigheden (spreken en luisteren), Tussendoelen (beginnende) geletterdheid, technisch lezen, spelling, lezen en begrijpen van teksten, schrijven van teksten, grafische vormgeving;
  • Rekenen: Getallen, meten/meetkunde, verbanden, verhoudingen;
  • Zaakvakken: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Heemkunde, Biologie, Natuurkunde;
  • Motorische ontwikkeling: Grove motoriek, fijne motoriek, dominantie;
  • Sociaal-emotioneel functioneren: Gevoelsontwikkeling

Ook geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met Bertine Haverhals van de ParnasSys Academie of Gerben Deenen van BVS-schooladvies.

€ 4,57 per leerling per jaar

Content toevoeging aan ParnasSys Leerlijnen module

Bertine Haverhals

Orthopedagoog, onderwijsadviseur

Gouwe Academie

Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Sluiten