Zien!

Meer dan volgen

Met Zien! breng je via observaties het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar het gaat verder dan alleen volgen.

Volg en bevorder de sociaal-emotionele ontwikkeling

  • Begrijp het gedrag van de leerling nog beter
  • Ontvang concrete handelingssuggesties
  • Gebruik Zien! preventief én curatief
  • Verantwoord het proces duidelijk richting inspectie
  • Betrek ouders bij de sociaal-emotionele ontwikkeling

Met Zien! kan je het hele proces van handelingsgericht werken doorlopen: van signaleren tot handelen. Op die manier word je als leerkracht geholpen bij het opstellen van een aanpak, zowel voor de groep als voor de leerling. Zo biedt Zien! ook handelingssuggesties en verwijzingen naar sova-methoden en -materialen voor het bevorderen van de ontwikkeling.

De zeven dimensies

Het Zien! expertsysteem hanteert zeven dimensies, waarvan twee dimensies informatie geven over het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling (signaaldimensies). De overige vijf dimensies gaan in op de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied (vaardigheidsdimensies). Ook kunnen leerlingen een tweetal vragenlijsten invullen die dezelfde dimensies bevragen.

Meer over zeven dimensies

Zien!1-16 voor sbo, so en vso

Wanneer je een licentie hebt op Zien!, kun je gebruik maken van diverse versies van Zien! Alle varianten heb je altijd tot je beschikking. De meeste scholen voor so en vso kiezen tegenwoordig de versie 1-16. Sbo-scholen doen dat inmiddels ook steeds vaker.

Lees meer

ParnasSys

Meer dan volgen

Aan de invoering van Zien! is één verplicht dagdeel scholing gekoppeld (€ 834,-, vrijgesteld van btw). Omdat Zien! zo veel meer is dan ‘een vragenlijst’, is een goede inhoudelijke instructie van belang. De kennismaking met het Zien!-perspectief in relatie tot jullie schoolontwikkeling is belangrijk voor een goede implementatie. Elke introductiebijeenkomst is uit dat oogpunt dan ook maatwerk. Bekijk alle cursusmogelijkheden op deze pagina.

€ 1,33

per leerling per jaar
Handige informatie!

Bezoek het kennisportaal voor alle handleidingen en antwoord op veelgestelde vragen.

Suzanna van der Klooster

Projectmedewerker ParnasSys Academie

Meer weten? Lees onze blogs!

Ga naar de academie voor scholingen.

Gouwe Academie

De ParnasSys Academie van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.