Oudersuggesties

In Zien! wordt gewerkt met een landelijk gemiddelde. De mate waarin je kind het gedrag laat zien wordt dus getalsmatig vergeleken met een landelijk norm. We kunnen dan bijvoorbeeld zeggen dat het welbevinden boven- of ondergemiddeld is. De uitslag is geen waardering of beoordeling van het gedrag van een je kind, maar een rapportage.

Als de uitslag bekend is kan een leerkracht overwegen op school ondersteuning te bieden aan je kind. Met het doel bepaalt gedrag te helpen ontwikkelen. Daarbij adviseren wij de leerkracht allereerst de gehele groep goed in beeld te houden. Niet alles wat benedengemiddeld is behoeft direct ingrijpen.

Ook ouders kunnen zelfstandig, of samen met de leerkracht het kind helpen in de ontwikkeling.

Klik op één van onderstaande begrippen om in het document met oudersuggesties te openen.

Groep 1-4

Sociaal initiatief PDF 247.14 KB
Sociaal autonomie PDF 207.56 KB
Impulsbeheersing PDF 192.54 KB
Inlevingsvermogen PDF 150.47 KB

In de oudersuggesties die horen bij welbevinden en betrokkenheid (6-12) wordt regelmatig verwezen naar een bijlage. Deze bijlage kunt je hier downloaden.

Bijlage PDF 1.82 MB

Sluiten