Bestel Zien!

Zien! valt onder de reikwijdte van de SAAS-Overeenkomst ParnasSys, zoals overeengekomen met het bevoegd gezag van jouw school. De daaronder vallend bijlagen, waaronder de Algemene Voorwaarden, de Verwerkersovereenkomst en de SLA, zijn derhalve onverkort van toepassing op deze opdracht.

Sluiten