Versie Zien! 1-16 voor sbo, so en vso

Wanneer je een licentie hebt op Zien!, kun je gebruik maken van diverse versies van Zien! Alle varianten heb je altijd tot je beschikking.

De meeste scholen voor so en vso kiezen tegenwoordig de versie 1-16. Sbo-scholen doen dat inmiddels ook steeds vaker.

Normering, ontwikkelingsperspectief en landelijk doelgroepenmodel.

De reguliere versie (1-4 /5-8) heeft een normering waarbij het functioneren van het kind wordt vergeleken met leeftijdgenoten van hetzelfde geslacht. Je ziet in de gekleurde vakjes een getal van 0-100 (percentielscore). 

Scholen voor s(b)o/vso willen vaak de leerlingen vergelijken met zichzelf. Daarom worden de kleuren, getallen en balkjes bij de versie 1-16 bepaald op grond van de gemiddelde score die is ingevuld. Er staat een getal tussen 100 en 400. 

Bij de antwoordopties speelt vooral mee in wat voor soort situatie de leerling het gedrag al laat zien, in welke frequentie. Dit heeft als meerwaarde dat je in de groeps- en leerlingprofielen sneller ziet welke ondersteuning de leerling nodig heeft én het maakt het makkelijk om het ontwikkelingsperspectief op te stellen en te evalueren, wat betreft het sociaal-emotioneel functioneren. Voor scholen die werken met het landelijk doelgroepenmodel is er bovendien een koppeling gemaakt met Zien!scores.

 
Leerlingvragenlijsten

Er zijn speciale (papieren) versies van de leerlingvragenlijsten gemaakt voor het vso en bovenbouw van het s(b)o voor leerlingen waar de reguliere, digitale versie Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat te moeilijk blijkt te zijn. De leerlingvragenlijst Zien! 1-16 Leer- en leefklimaat mag (ook) gebruikt worden voor het monitoren van de sociale veiligheid.

Bij de vragenlijsten zijn Powerpointpresentaties ontwikkeld met foto’s per Zien!-aspect. Het idee is dat er voorafgaand aan het invullen van vragen over een Zien!aspect eerst een (groeps)gesprekje gevoerd wordt, om te bevorderen dat de leerlingen de juiste context in gedachten nemen bij het invullen. De resultaten kunnen worden ingevoerd in ParnasSys, door een volwassene.

Er zijn vanaf januari 2019 drie versies van het boekje met de vragenlijst, waarbij de stellingen hetzelfde zijn:

  • Versie met geschreven stellingen en antwoordopties met duimpjes omhoog en naar beneden 

  • Versie met geschreven stellingen en antwoordopties met vinkje en kruisje

  • Versie met vraagstelling in picto’s 

Vanaf januari 2019 zijn er ook drie versies van presentaties:

  • Versie met afbeeldingen van Dagmar Stam (voor jonge kinderen)
  • Versie met foto’s voor kinderen in de bovenbouw van het s(b)o
  • Versie van foto’s voor kinderen op het vso

Meer weten?  

Gebruik je Zien! al en wil je meer weten over de versie 1-16? Kijk dan op het startscherm van Zien! onder Informatief naar de bestanden onder het kopje ‘Zien! en so/vso’.

Het document ‘Zien! 1-16 aandachtspunten’ kun je ook hier downloaden.

N.B. deze versie zou ook door reguliere scholen gebruikt kunnen worden. Met name voor kleuters zien we dat scholen dit overwegen.

Bertine Haverhals

Onderwijsadviseur

Sluiten