Samen meer bereiken

Voor jouw school zijn de ouders van de kinderen een belangrijke doelgroep.  Ouders willen graag op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van hun kinderen en de ontwikkelingen op school.

Ouderbetrokkenheid

Maar ouderbetrokkenheid, hoever ga je hierin? Wij begrijpen dat de stap om een digitaal middel, waarmee je ouders kunt informeren groot is. Ouders die de hele dag door bij de gegevens kunnen, hoe gaan ouders maar ook jij zelf hiermee om?

Het ParnasSys ouderportaal biedt je de mogelijkheid zelf te bepalen wat je laat zien. Misschien kies je er in eerste instantie voor om eerst alleen de gegevens van de leerlingkaart te tonen, zodat je ouders gedeeltelijk verantwoordelijk maakt voor de correctheid van deze gegevens. Of ben je al zover dat je alle mogelijke modules openzet, zoals het digitale rapport, notities en toetsen. Hoever je ook wilt gaan in het informeren, zonder extra werk betrek je de ouders op een gemakkelijke en professionele wijze.

Het ouderportaal is niet bedoeld ter vervanging van de persoonlijke contacten, maar juist als instrument om betrokkenheid te vergroten. Samen bereik je altijd meer.

Presentatie ouderportaal

Voor een indruk van de mogelijkheden van het ouderportaal kun je de presentatie over het ouderportaal bekijken.

Ouderportaal implementatie

Er is een document beschikbaar met de fasen van invoer en suggesties voor de implementatie van het ouderportaal: Download Ouderportaal Implementatie als Word-bestand →