Ik wil anders lesgeven

  • Weg met het vele nakijkwerk

  • Creëer eenvoudig interactieve lessen

  • Speel in op individuele leerbehoeften

  • Krijg meer inzicht met adaptief onderwijs

Als leerkracht wil je elke leerling op zijn eigen stijl en tempo laten groeien. Maar hoe kun je maatwerk onderwijs bieden voor elke leerling en hoe kun je het overzicht van individuele talenten en leerbehoeften behouden in een hele klas? Dit doe je door op een andere manier les te geven. Met digitalisering zorgen wij dat veel werk uit handen wordt genomen. Maar dit is slechts het begin.

Onze oplossingen

Meer weten? Lees een blog

<a href=/over-ons/anders/anders-communiceren>Ik wil anders communiceren</a>

Ik wil anders communiceren

Ouders die zich oprecht betrokken voelen bij de schoolontwikkeling van hun kind, dat is waar het om gaat. Een superteam van ouders, leerkracht en kind, waarbij jij de regie houdt.

<a href=/over-ons/anders/anders-volgen>Ik wil anders volgen</a>

Ik wil anders volgen

Iedere leerling heeft een eigen leer- en werktempo, talenten en valkuilen. Mogen we alle leerlingen dan langs een maatstaf leggen? Laten we groei stimuleren zonder cijfers te geven.

<a href=/over-ons/anders/anders-werken>Ik wil anders werken</a>

Ik wil anders werken

In het onderwijs ben je veel bezig met randzaken in plaats van je echte werk. We nemen je mee in hoe jij anders kunt denken en werken, waardoor je meer tijd hebt voor de leerlingen. Ontdek wat je zelf anders kunt doen om de administratieve lasten te verminderen!

<a href=/over-ons/anders/anders-sturen>Ik wil anders sturen</a>

Ik wil anders sturen

Bewaak en verbeter de kwaliteitszorg door onderwijsdata overzichtelijk te analyseren, zowel op bestuurs- als op schoolniveau. Ga samen met je team concreet aan de slag en zorg dat de schoolkwaliteit voldoet aan je eigen ambities en aan die van de inspectie.

Maak een verdiepingsslag

Ga naar de academie voor begeleiding op maat en scholingen.