Ik wil anders sturen

  • Totaaloplossing voor kwaliteitszorg

  • Versimpel de samenwerking tussen bestuur & school

  • Maak iedereen actief deelgenoot van kwaliteitszorg

  • Krijg snel inzicht in details en trends

  • Geef inspectie altijd actuele data over schoolkwaliteit

Schoolkwaliteit is overal voelbaar: in de klas, in de gang en op het schoolplein. Samen met je team streef je naar een optimale omgeving om de beste resultaten te behalen. Maar hoe weet je precies hoe je ervoor staat? Waar gaat het goed en waar kan het beter? Heb jij met je team voldoende inzicht om de juiste stappen te blijven zetten in kwaliteitszorg?

ParnasSys geeft leerkrachten, directeuren en bestuurders de instrumenten om hun ambities te formuleren en zelf de voortgang te monitoren. Benoemen van verbeterpunten in het schoolplan, het analyseren van onderwijsopbrengsten of het meten van de tevredenheid. Met ParnasSys verhoog en borg je de kwaliteit van je school. 

Onze oplossing

Bewaak en verbeter de kwaliteitszorg op zowel bestuurs- als schoolniveau door onderwijsopbrengsten goed te meten en verbeterpunten te formuleren. Met onze digitale tools maak je schoolkwaliteit inzichtelijk en kan je samen met je team ambities sneller waarmaken.

Schoolkwaliteit

Schoolkwaliteit

Meer weten? Lees een blog

<a href=/over-ons/anders/anders-lesgeven>Ik wil anders lesgeven</a>

Ik wil anders lesgeven

Iedere leerling heeft eigen talenten en leerbehoeften. Met digitaal leren zorg je dat elke leerling de aandacht krijgt die hij verdient. Zorg voor interactief onderwijs op maat door adaptief leren en maak nakijkwerk verleden tijd.

<a href=/over-ons/anders/anders-volgen>Ik wil anders volgen</a>

Ik wil anders volgen

Iedere leerling heeft een eigen leer- en werktempo, talenten en valkuilen. Mogen we alle leerlingen dan langs een maatstaf leggen? Laten we groei stimuleren zonder cijfers te geven

<a href=/over-ons/anders/anders-werken>Ik wil anders werken</a>

Ik wil anders werken

In het onderwijs ben je veel bezig met randzaken in plaats van je echte werk. We nemen je mee hoe jij anders kunt denken en werken, waardoor je meer tijd hebt voor de leerlingen. Ontdek wat je zelf anders kunt doen om de administratieve lasten te verminderen!

<a href=/over-ons/anders/anders-communiceren>Ik wil anders communiceren</a>

Ik wil anders communiceren

Ouders die zich oprecht betrokken voelen bij de schoolontwikkeling van hun kind, dat is waar het om gaat. Een superteam van ouders, leerkracht en kind, waarbij jij de regie houdt. Dat bereik je door anders te communiceren met ParnasSys.

Maak een verdiepingsslag met een scholing