Ik wil anders volgen

  • Rangschik leerdoelen volgens leerlijnen en opgaven

  • Stel concrete doelen op door observatie-analyses

  • Realiseer hoge onderwijsopbrengsten

  • Volg de leerling op groeps- en individueel niveau

Iedere leerling heeft zijn eigen talenten, valkuilen en leer- en werktempo. Wij stimuleren graag groei zonder er cijfers aan te hangen, want waarom zou je alle leerlingen langs dezelfde meetlat leggen?

Zet daarom de ontwikkeling van de leerling echt centraal. Het leerlingvolgsysteem van ParnasSys schetst een breed beeld van iedere leerling, zodat je als leerkracht eenvoudig op maat gemaakte leerdoelen kunt opstellen. Krijg meer inzicht in het verhaal achter de ontwikkeling en help de leerling verder groeien door de suggesties die je van ons krijgt.

Wij praten over ontwikkeling in de breedste zin van het woord, want je volgt de leerling in o.a. rekenen, taal, 21e eeuwse vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Doe waar je goed in bent als leerkracht en maak je leerlingen bewust van en betrokken bij hun eigen leerproces!

Onze oplossingen

Nieuwsgierig? Lees een blog

<a href=/over-ons/anders/anders-lesgeven>Ik wil anders lesgeven</a>

Ik wil anders lesgeven

Iedere leerling heeft eigen talenten en leerbehoeften. Met digitaal leren zorg je dat elke leerling de aandacht krijgt die hij verdient. Zorg voor interactief onderwijs op maat door adaptief leren en maak nakijkwerk verleden tijd.

<a href=/over-ons/anders/anders-communiceren>Ik wil anders communiceren</a>

Ik wil anders communiceren

Ouders die zich oprecht betrokken voelen bij de schoolontwikkeling van hun kind, dat is waar het om gaat. Een superteam van ouders, leerkracht en kind, waarbij jij de regie houdt. Dat bereik je door anders te communiceren met ParnasSys.

<a href=/over-ons/anders/anders-werken>Ik wil anders werken</a>

Ik wil anders werken

In het onderwijs ben je veel bezig met randzaken in plaats van je echte werk. We nemen je mee hoe jij anders kunt denken en werken, waardoor je meer tijd hebt voor de leerlingen. Ontdek wat je zelf anders kunt doen om de administratieve lasten te verminderen!

<a href=/over-ons/anders/anders-sturen>Ik wil anders sturen</a>

Ik wil anders sturen

Bewaak en verbeter de kwaliteitszorg door onderwijsdata overzichtelijk te analyseren, zowel op bestuurs- als op schoolniveau. Ga samen met je team concreet aan de slag en zorg dat de schoolkwaliteit voldoet aan je eigen ambities en aan die van de inspectie.

Maak een verdiepingsslag