Binnen de bovenschoolse module kunt u allerlei gegevens vergelijken van de scholen die onder uw bestuur vallen. Van organisatorische informatie zoals leerlingaantallen en medewerkergegevens tot onderwijsinhoudelijke kwaliteitsrapportages. Dat geeft u scherp beeld van de situatie, informatie voor het maken van keuzes en input voor gesprekken met de schooldirectie en inspectie. De basis van professioneel besturen.

 

Basis voor professioneel besturen

Als schoolbestuur van nu hebt u te maken met een bijzondere uitdaging: besturen op afstand, maar wel de koers in het oog houden en waar nodig bijsturen. ParnasSys ondersteunt u daarbij. Vanuit uw eigen gebruikersrol kunt u inloggen en de informatie opvragen die u nodig hebt. Stuurinformatie en kengetallen, waarmee u doordachte keuzes kunt maken en betrokken blijft op de ontwikkeling van de school.

Praktisch en professioneel

ParnasSys is volledig gebaseerd op de wensen van de gebruiker. Daarom vindt u in ParnasSys praktische toepassingen die u helpen uw dagelijks werk goed uit te voeren.

Tellingen op elk moment

ParnasSys gaat uit van de dynamiek van uw organisatie. Daarom kunt u op elk gewenst moment een telling uitvoeren. Een uitkomst wanneer u op basis van het aantal leerlingen moet besluiten of u wel of geen nieuwe leerkracht gaat werven.

Aangemelde leerlingen die nog niet op school zitten, plaatst ParnasSys in een wachtlijst. Zij worden niet meegerekend in de telling van dat moment. Wilt u echter een realistische prognose voor de komende periode, dan worden ze wel meegerekend. Zo kunt u met ParnasSys uw keuzes maken op basis van de juiste informatie.

Vergelijken met collega-scholen

Veel scholen vergelijken hun toetsresultaten met de landelijke normen. De meeste leerlingvolgsystemen voorzien ook in een module voor dat soort vergelijkingen. Maar hoe realistisch zijn die vergelijkingen?

De inspectie kijkt anders. Zij legt de resultaten van uw school naast de resultaten van scholen die qua denominatie vergelijkbaar zijn. Dat geeft vaak een ander beeld.
ParnasSys helpt u de juiste vergelijking te maken door maatwerk in het monitoren en vergelijken van de resultaten. U kunt uw school vergelijken met andere scholen in uw samenwerkingsverband of van uw bestuur. Zo weet u zeker dat u uw resultaten professioneel vergelijkt en beoordeelt.

Efficiënt werken

ParnasSys is gericht op werklastvermindering en snelle beschikbaarheid van gegevens. Voor de leerkracht, maar ook voor u als directie. Efficiënter werken dus, met ParnasSys.

LA plus LVS in één

Mutaties in de leerlinggegevens vormen voor elke school de typische administratieve rompslomp. ParnasSys beperkt die administratieve last door de processen te optimaliseren, te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Een wijziging hoeft u daardoor maar één keer door te voeren. In alle modules is de wijziging daarna gerealiseerd. Bovendien is het met ParnasSys mogelijk om met meerdere vestigingen in één systeem te werken.

Geen zorgen om beheer

De tijd van updates draaien en back-ups maken is voorbij zodra u met ParnasSys in zee gaat. ParnasSys is namelijk ondergebracht bij een professionele hostingpartij. Alle beheerstaken van het systeem worden u uit handen genomen en gegarandeerd uitgevoerd. Daarmee bespaart u uzelf tijd en zorgen.
De informatie in ParnasSys krijgt dagelijks een back-up en wordt goed beveiligd opgeslagen. Dat is een gerust gevoel.

Kostenefficiënt

ParnasSys is kostenefficiënt. Zeker als u momenteel met uw leerlingadministratie in een netwerk draait, zult u met ParnasSys goedkoper uit zijn. Om met ParnasSys te kunnen werken zijn geen dure gebruikerscursussen en opleidingen nodig. Met het leerlingadministratiegedeelte kan iedereen direct aan de slag.

De Inspectiekaart van ParnasSys is een handig overzicht om te zien hoe de resultaten van uw school zich verhouden tot de inspectienormering.

De Inspectiekaart berekent automatisch de schoolgroep en bijbehorende normering per schooljaar. Daarnaast is inzichtelijk hoeveel kinderen er niet meegerekend zijn. Heldere kleuren maken in één oogopslag duidelijk waar eventuele problemen zich voordoen.

Tevens is er een overzicht “Inspectiekaart Eindtoets”. Dit overzicht toont voor de afgelopen drie schooljaren het gemiddelde Eindtoetsresultaat van uw school ten opzichte van inspectienormen. Dezelfde analyse is ook mogelijk op bestuursniveau met het overzicht “Bestuur inspectiekaarten Eindtoets”.

Deze overzichten zijn te vinden via Overzichten > Leerlingvolgsysteem > Niet-methodetoetsen school


Meer tools voor schoolbesturen

Qualiant

Administratieve en financiële diensten

Vanuit onze filosofie moet de regie van alle administratieve processen binnen onze eigen organisatie liggen. Jan Verburg kwam hiervoor met een nieuw initiatief binnen ParnasSys genaamd Qualiant. Een platform waarin alle processen worden gefaciliteerd met moderne software en inrichting. Binnenkort gaan we het uitbreiden met administratieve dienstverlening. 

Ultimview

Helder zicht op de resultaten

Als directeur heeft u mogelijk al de nodige ervaring met ParnasSys. In het onderwijskundig leiden van uw school baseert u zich echter ook op de resultaten. Van toetsscores tot lesuren en leerlingaantallen. Met ParnasSys en Ultimview heb je een scherp beeld van deze cijfers. Eigenlijk is ParnasSys een onderwijskundig informatiesysteem, waarmee ik tijdig kan reageren op tegenvallende resultaten. Een onmisbare ondersteuning, zeker als directeur wanneer ik verantwoording moest afleggen aan het bestuur, ouders en inspectie.

Integraal

Kwaliteitsmetingen

Op school gebruikten wij al de uitbreiding kwaliteitsinstrument Integraal, compleet geïntegreerd in ParnasSys, ideaal. Eerste instantie alleen voor tevredenheidspeilingen bij ouders en collega’s later ook voor schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling en dat alles in één cockpit.