De IB-er is de spin in het web van de leerlingenzorg op school. Daar hoort een goed programma bij wat overzicht en inzicht geeft. ParnasSys is zo’n programma. Zes belangrijke eigenschappen van ParnasSys voor IB-ers leest u hier.

 

1. Snel inzicht in leerlingdossiers

Met behulp van de leerlingkaart krijgt u snel inzicht in het complete dossier van een leerling. De leerlingkaart bevat zowel administratieve gegevens als informatie over de Cito-toetsen, methodetoetsen, verslaglegging en plannen. Kijk voor meer informatie op de pagina over de leerlingkaart.


2. De ontwikkeling van leerlingen volgen

Er zijn diverse overzichten beschikbaar waarmee de ontwikkeling van een leerling gevolgd kan worden. Eén voorbeeld is het overzicht ‘Niveaugrafieken per vakgebied’. Het overzicht niveaugrafieken per vakgebied toont van het geselecteerde hoofdvakgebied de ontwikkeling van de leerling door de jaren heen, vergeleken met de Cito-normering. Onderaan het overzicht zijn de details te zien.


3. Overzicht over groepsresultaten

U krijgt een snel en compleet overzicht over de resultaten van een groep met behulp van de groepskaart.

De groepskaart toont de Cito-toetsen, de methodetoetsen, de verslaglegging en de plannen van de hele groep. En als het sociaal emotionele expertsysteem Zien! wordt gebruikt, zijn deze gegevens ook zichtbaar op de toetskaart.

Bij de verslaglegging is het handig dat u precies ziet welke verslagen nog niet door u gelezen zijn. Dit werkt net als in uw mailbox met geopende of gesloten envelopjes boven het vak ‘notities’.


4. Vaardigheidsgroei meten

U wilt de vaardigheidsgroei van kinderen graag volgen in relatie tot de ontwikkeling van de groep. Dat kan eenvoudig met het overzicht ‘vaardigheidsgroei’. 

Zowel de individuele groei van de leerlingen als de groepsresultaten wordt in beeld gebracht en vergeleken met het landelijk gemiddelde en de inspectienormering.

 


5. Trends in schoolresultaten vlot signaleren

U wilt op één A4 gemakkelijk trends in de schoolresultaten signaleren. Dat kan bijvoorbeeld met de schooltoetskaart.

Alle afgenomen toetsen worden per leerjaar samengevat en vergeleken met de Cito-normering. Een mooi startpunt voor een verdere analyse.


6. Schoolresultaten eenvoudig vergelijken met inspectienormen

U wilt niet onverwacht geconfronteerd worden met een negatieve beoordeling van de inspectie. Daarom kunt u op elk gewenst moment de schoolresultaten vergelijken met de gangbare inspectienormering middels de inspectiekaart. 

De inspectiekaart brengt precies in beeld wat de inspectienormering per toetsserie is en hoe uw schoolresultaten zich daarmee verhouden.


Interesse?

Is uw interesse in ParnasSys gewekt? Neem gerust contact met ons op!