Plannen: Onsbeleidsplan en Mijnschoolplan


De deelnemers konden in deze workshop kennismaken met de modules ParnasSys|Onsbeleidsplan en ParnasSys|Mijnschoolplan. Er werd uitgelegd hoe je eenvoudig een strategisch beleidsplan (voor besturen) en een schoolplan (voor scholen) kunt opstellen én hoe je deze actiepunten vervolgens kunt onderverdelen in specifiekere jaarplannen. Daarnaast werd ingegaan op de wisselwerking tussen verschillende modules om informatie met elkaar te delen, zodat je geen tijd meer kwijt bent aan het overtypen en opzoeken van gegevens.

Tips van de workshopleider
1. Beide modules werken op basis van een voorbeeldplan dat je zelf kan aanpassen op jouw visie en ambitie. Gebruik hierbij de Wet van Cees (auteur van beide modules): als de voorbeeldtekst uit 10 regels bestaat, dan beschrijf jij het in 5 of 6 regels. Durf daarbij naar bijlagen te verwijzen.

2. Bij het maken van een schoolplan heb je de keuze om te kiezen voor een compacte (10 pagina’s) of uitgebreide variant (40 pagina’s). Beide plannen voldoen aan de inspectie-eisen. Advies is wel om bij de compacte variant niet de Wet van Cees toe te passen, zie punt 1.

3. Maak na het afronden van een plan een werkversie aan, zodat het in een werkdocument verandert en je actief aan de slag kan gaan. Haal onnodige aandachtspunten weg of voeg ze toe. Ook de inspectie vindt het een pluspunt als je actief met je plannen werkt. 

4. Haal vragenlijsten, aandachtspunten en kwaliteitskaarten direct uit WMK, want de systemen zijn met elkaar gekoppeld. Hierdoor kun je ze eenvoudig verwerken in je jaarplannen.  

Meer inzicht en overzicht
Een wens voor ParnasSys|Onsbeleidsplan was om de handleidingen beter vindbaar te maken. Daarnaast moet het inzichtelijker zijn voor het bestuur wat de voortgang is van het maken van een schoolplan en wat de jaarplannen zijn. Nu moet het steeds apart opgevraagd worden per school. Ook het jaarverslag moet meer overzicht bieden en meer getallen uit ParnasSys gebruiken. Het jaarverslag voldoet overigens niet direct aan de eisen van een accountant. Door de open constructie van het systeem kun je wel zaken weglaten of toevoegen.

Doorontwikkeling modules
Er wordt niet stilgezeten bij de ontwikkeling van de twee modules. Zo komt er een schoolondersteuningsprofiel dat gebruik maakt van data uit ParnasSys. Ook komt er een voorbeeld van een nascholingsplan en een voorbeeld van een professioneel statuut van twee bladzijden waarin de afspraken tussen bestuur en leraren worden vastgelegd over de wijze waarop de zeggenschap van leraren in de school is geregeld. Beide voorbeelden zijn naar eigen wens aan te passen.