We hebben een nieuwe datum vastgesteld voor de Pleindag: woensdag 11 november 2020. Vanwege het coronavirus kon de Pleindag niet doorgaan op 8 april. Had je je aangemeld voor de Pleindag? Dan blijft je inschrijving uiteraard geldig voor de uitgestelde versie.

Hoe meer informatie, des te beter kwaliteit in kaart wordt gebracht. Een veelgehoord gezegde ‘meten is weten’ geeft ons het idee dat we in control zijn. Toch weten we dat de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem slechts de basis is van een kwaliteitscultuur en dit vaak als lastig en complex wordt ervaren. Hoe zet je dan de volgende stap, zodat een kwaliteitscultuur tot stand kan komen? Dat onderzoeken we op 8 april tijdens de Pleindag 'Kwaliteit, de basis voorbij'.

 • Bestuurders, Schoolleiders en Kwaliteitsmedewerkers
 • De Landgoederij in Bunnik
 • € 99,00

Op de Pleindag ´Kwaliteit, de basis voorbij´ ontdekken we samen hoe de kwaliteitscultuur versterkt kan worden in combinatie met ParnasSys | Schoolkwaliteit. We starten de dag met een update vanuit de ParnasSys Academie waarin we je meenemen in de laatste ontwikkelingen in het onderwijs en in het systeem ParnasSys. Vervolgens spreekt kwaliteitsmanagementexpert Teun Hardjono over zijn vierfasenmodel waarmee kwaliteit gemeten kan worden en volgen er twee workshops van jouw keuze. In deze workshops komt het vierfasenmodel terug. De onderwijsadviseurs van de ParnasSys Academie vertalen het academische model naar de onderwijswereld en verbinden het bovendien aan ParnasSys. 

We sluiten de dag af met een leuke twist: "We presteerden nog lang en gelukkig" van Tjip de Jong. Op het einde van de dag heb je een nieuwe kijk op kwaliteitsmanagement. We beloven een inspirerende dag waarop abstracte kennis gekoppeld wordt aan onze tools, zodat je de volgende dag concreet aan de slag kunt met kwaliteitsmanagement voor jouw scholen / school.

Programma

09.30 - 10.00

10.00 - 10.10

10.10 - 11.00

11.00 - 11.15 

11.15 - 11.30

11.30 - 12.45

12.45 - 13.45

13.45 - 15.00

15.00 - 15.30

15.30

Inloop

Opening / welkom

Keynote speaker Teun Hardjono

Introductie door Bart Vollmuller

Koffiepauze

Workshop ronde 1

Lunchpauze

Workshopronde 2

Afsluiting

Borrel

Teun Hardjono

Prof. dr. Ing. Teun Hardjono is bekend voor zijn werk op het gebied van organisatiekunde en kwaliteitsmanagement. De Politie en het UWV hebben hem gevraagd advies te geven over ondernemingsstrategie en bestuur. Sindsdien is hij een veelgevraagde spreker op strategiedagen en congressen. Met intrigerende uitspraken en verrassende denkmodellen weet hij de tongen los te krijgen en de gedachten in beweging te zetten. Hij zoekt graag de grenzen op tussen de harde strategische -en levensbeschouwelijke zingevingvraagstukken. Met zijn zelfontwikkelde kwaliteitsinstrument geeft hij niet alleen zijn visie maar ook een tool om kwaliteitsmanagement tastbaar te maken.

Lees meer over Teun Hardjono

De workshops

Er worden verschillende workshops aangeboden. Orienteer welke workshops het beste bij jouw behoeftes passen en geef je voorkeuren op bij het aanmelden. We doen ons best je in te delen bij de workshops van jouw voorkeur.

 • Je leert met behulp van Ultimview diverse kwaliteitsindicatoren aan elkaar te verbinden: de Eindtoets, tussentoetsen en het VO-succes. Deze workshop gaat in op de belangrijkste dashboards binnen Ultimview en daagt je uit om de goede vragen te stellen in het gesprek over schoolkwaliteit.

  Doelgroep: bestuurders, kwaliteitsmedewerkers, schoolleiders.

  Adviseur: Janneke van Roordink

 • Hoe zorg je ervoor dat je de kwaliteit van je leraren schoolbreed in beeld hebt en ontwikkeling stimuleert? Hoe leg je de verbinding naar schoolontwikkeling en kwaliteitsdenken? Deze workshop gaat in op het gebruik van Mijnschoolteam als instrument om deze vragen te beantwoorden.

  Doelgroep: iedereen

  Adviseur: Bart Vollmuller

 • Met ingang van schooljaar 2020-2021 kijkt de inspectie op een nieuwe manier of de leerlingen voldoende hebben geleerd. ParnasSys faciliteert de scholen op deze nieuwe werkwijze. Wij gaan in deze workshop in op de achtergrond en gaan praktisch verkennen hoe scholen tot actie kunnen overgaan op basis van dit nieuwe onderwijsresultatenmodel. Tevens leggen we verbindingen met opbrengstgericht werken of doelgericht werken waar veel scholen al geruime tijd mee bezig zijn.

  Doelgroep: schoolleiders, intern begeleiders

  Adviseur: Bert van de Mel

 • Met ingang van schooljaar 2020-2021 kijkt de inspectie op een nieuwe manier of de leerlingen voldoende hebben geleerd. ParnasSys faciliteert scholen en besturen op deze nieuwe werkwijze. Wij gaan in deze workshop in op de achtergrond en gaan praktisch verkennen hoe scholen en besturen met behulp van goede instrumenten tot actie kunnen overgaan op basis van dit nieuwe onderwijsresultatenmodel. Tevens leggen we verbindingen met opbrengstgericht werken of doelgericht werken waar veel scholen en besturen al geruime tijd mee bezig zijn.

  Doelgroep: bestuurders, kwaliteitsmedewerkers.

  Adviseur: Janine Bulk

 • Met de schoolrapportage heb je de mogelijkheid om data vanuit Ultimview te analyseren, te wegen en daar conclusies aan te verbinden op schoolniveau. Veel benodigde gegevens staan voor je klaar in de schoolrapportage. Tijdens deze workshop leer je hoe je zicht hebt op de data, je hierover kunt verantwoorden en doelen kunt stellen op schoolniveau.

  Doelgroep: schoolleiders, intern begeleiders

  Adviseur: Martin Kortleven

 • Met de bestuursrapportage heb je de mogelijkheid om data vanuit Ultimview te analyseren, te wegen en daar conclusies aan te verbinden. Veel benodigde gegevens staan voor je klaar in de bestuursrapportage. Tijdens deze wokshop leer je hoe je zicht hebt op de data, de verantwoording daarover én het stellen van prioriteiten op bestuursniveau.

  Doelgroep: bestuurders, kwaliteitsmedewerkers

  Adviseur: Leon van Dalen

 • Hoe zet je Parnassys Schoolkwaliteit in op een manier die schoolkwaliteit echt beïnvloedt? Hoe organiseer je dat? Deze workshop gaat in op het versterken van de kwaliteitscultuur met behulp van de verschillende modules binnen ParnasSys Schoolkwaliteit als instrument: met Ultimview, WMK, Mijnschoolplan en Mijnschoolteam. Dit sluit aan op de kern van de Keynote uit het ochtendprogramma.

  Doelgroep: iedereen

  Adviseur: Anton de Jong

Jouw workshopleiders van de ParnasSys Academie

De workshops worden geleid door onderwijsadviseurs van de ParnasSys Academie. Met jarenlang ervaring in het onderwijs en doorgronde kennis van het systeem, nemen ze je mee om van data naar dialoog te gaan in verschillende workshops. 

Bart Vollmuller

Manager ParnasSys Academie

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur ParnasSys Academie

Anton de Jong

Onderwijsadviseur ParnasSys Academie

Janneke Roordink

Onderwijsadviseur ICT ParnasSys Academie

Cornee Bezemer

Onderwijsadviseur ParnasSys Academie

Janine Bulk

Onderwijsadviseur ParnasSys Academie

Leon van Dalen

Onderwijsadviseur ParnasSys Academie

Martin Kortleven

Onderwijsadviseur ParnasSys AcademieAanmelden

Vul onderstaande gegevens in en meld je aan.

De bevestiging wordt gemaild naar dit adres.

Indien je eerste of tweede keuze niet beschikbaar is, willen we je nog een workshop laten kiezen.

De algemene voorwaarden vind je hier.