We ontmoeten elkaar digitaal

 

Geen NOT? Geen probleem! Dan doen we het toch nét even anders? ParnasSys Live 2021 is hét online evenement voor iedereen die ParnasSys beter wil leren kennen. Zo informeren en inspireren we je met de mogelijkheden van onze ICT-tools, zodat jij meer tijd en inzicht hebt voor het geven van goed onderwijs voor alle kinderen. Onze medewerkers van de servicedesk en relatiebeheer drinken graag digitaal een kop koffie met je en beantwoorden eventuele vragen. Ontmoeten we elkaar digitaal op woensdag 27 januari tijdens ParnasSys Live 2021?

ParnasSys Live 2021 in het kort

Bepaal zelf jouw agenda voor de dag

Je bent vanaf 9.00 uur welkom op ons digitale platform. Direct bij binnenkomst word je ontvangen door een ParnasSys-medewerker. De openingslezing en de workshops vinden plaats op vaste momenten. Verder bepaal je zelf jouw agenda voor de dag. Zo heb je alle tijd om productpresentaties te bekijken of in gesprek te gaan met onze collega's en andere onderwijsprofessionals. Het online evenement duurt tot 17.00 uur.

Openingslezing door Pedro De Bruyckere

Om 9.30 uur opent Pedro De Bruyckere het online evenement met zijn lezing Onderwijs in tijden van en na crisis. Pedro schreef recent Met de kinderen alles goed, over het opgroeien in tijden van crises. Juist meervoud, want er zijn meer crises dan Corona. In zijn bijdrage gaat de pedagoog in op hoe we de gevolgen van Corona op lange termijn kunnen beperken, maar ook hoe we kinderen weerbaarder kunnen maken voor verdere crises.

Productpresentaties van ParnasSys

Op onze online ‘beursstand’ kun je op ieder gewenst moment een productpresentatie bekijken. Zo maak je laagdrempelig kennis met de belangrijkste voordelen en functionaliteiten van de verschillende ICT-tools van ParnasSys. Wil je na het kijken van zo’n presentatie meer weten? Spreek dan direct een medewerker aan die jou verder kan helpen.

Het nuttige met het aangename verenigen

Ook is er ruimte om te netwerken. Zo is er een chat- en videofunctie om met onderwijscollega’s in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp. Heb je zin in avontuur? Laat je dan verrassen met de netwerkcarrousel.

Workshops van de ParnasSys Academie

In onze theaterzalen worden de hele dag workshops gegeven over onderwerpen zoals het onderwijsresultatenmodel, het werken met leerlijnen en de integratie met Google en Microsoft. Hieronder vind je een overzicht van alle workshops (de inschrijvingen voor de workshops zijn inmiddels gesloten).

Tip: bekijk je deze pagina nu op een tablet of mobiele telefoon? Houd je device dan horizontaal om alle workshops te bekijken én klik op een workshop voor meer informatie.

10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30

Administratie

MS, Google en HR koppelingen Bereik een win-win met de Microsoft, Google of HR-koppeling
Ontdek hoe je met de nieuwe koppelingen van ParnasSys niet alleen het gebruiksgemak van ParnasSys verhoogt, maar ook vanuit beveiligingsoogpunt winst behaalt. In deze workshop wordt uitgelegd welke mogelijkheden de Google-, Microsoft- en HR-koppeling bieden en hoe jij deze kunt inzetten.

Workshopleider:
Pim Koteris

Voor wie is deze workshop:
Voor (bovenschools) ICT’ers
Groepskaart tips & tricks Groepskaart tips & tricks
Ontdek hoe je door het goed inrichten van de beheeromgeving de groepskaart kunt gebruiken voor meer overzicht en minder administratieve last. Er wordt onder andere ingegaan op het handig werken met notities, toetsresultaten opvragen en plannen maken.

Workshopleider:
Herbert Schaap

Voor wie is deze workshop:
Voor leerkrachten en ib'ers (basiskennis van ParnasSys gewenst)
Dynamisch overzicht Geen losse lijsten meer in de school met dynamisch overzicht
Ervaar hoe je door het benutten van dynamisch overzicht en het zelf instellen van rubrieken alle lijsten de school uit kunt doen. Handig én je werkt AVG-proof. Ontdek ook hoe je de zorgzwaarte in beeld kunt brengen met dynamisch overzicht.

Workshopleider:
Herbert Schaap

Voor wie is deze workshop:
Voor administratieve krachten (ervaring met ParnasSys gewenst)
SLIM-traject SLIM: Samen Leren en Innoveren op maat - als je je onderwijs wilt flexibiliseren
In toenemende mate kiezen scholen ervoor om leerstof nog beter aan te laten sluiten bij de niveaus en zone van naaste ontwikkeling van de individuele leerlingen. Waarbij ze tegelijkertijd veel aandacht willen blijven houden voor het leren in gemeenschap. Ontdek hoe je met een op maat gesneden SLIM-traject je team verder helpt. Dit traject gaat uit van onderwijs in samenhang. Met aandacht voor zowel merkbare als meetbare resultaten.

Workshopleider:
Jan de Waard

Voor wie is deze workshop:
Voor leerkrachten, ib'ers, mt-leden, kwaliteitsmedewerkers (ervaring met ParnasSys niet nodig)
Overzichten tips & tricks Overzichten tips & tricks
Ontdek hoe je de tien meest relevante overzichten snel en handig opvraagt. Benut daarnaast de kans om je vragen te stellen hoe je nog handiger van de mogelijkheden van ParnasSys gebruik kunt maken.

Workshopleider:
Herbert Schaap

Voor wie is deze workshop:
Voor leerkrachten en ib'ers (basiskennis van ParnasSys gewenst)
AVG & ParnasSys Hoe ParnasSys je helpt om te werken volgens de AVG
In deze workshop gaan we in op de specifieke mogelijkheden van ParnasSys om aan de AVG te voldoen. Denk aan het registreren van privacy voorkeuren, het werken met de groepsautorisatie, 2fa. Schoolkassa en Parro zijn ook aan te raden om te gebruiken.

Workshopleiders:
Herbert Schaap

Voor wie is deze workshop:
Voor AVG specialisten, (bovenschools) ICT'ers en administratieve krachten (ervaring met ParnasSys gewenst)

Helaas, deze workshop is vol

Toetsen en schoolkwaliteit

Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg Integrale kwaliteitsontwikkeling met WMK, Mijnschoolplan en Onsbeleidsplan
Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg aan elkaar verbinden: hoe doe je dat met de verschillende modules van ParnasSys|schoolkwaliteit? Ontdek hoe je kunt werken aan integrale kwaliteitsontwikkeling op school- én bestuursniveau.

Workshopleider:
Leon van Dalen

Voor wie is deze workshop:
Voor schoolleiders, bestuurders en kwaliteitsmedewerkers (ervaring met de modules van ParnasSys|schoolkwaliteit is niet noodzakelijk)
Mijnschoolteam Professionele ontwikkeling van leraren versterken met Mijnschoolteam
Hoe versterk je de professionele ontwikkeling van leraren met Mijnschoolteam? Observeer en spreek met leraren over hun werk, gekoppeld aan de doelen uit je schoolplan. Laat leraren zelf iets vinden van hun werk. Haal teamoverzichten op om daarmee iets zinnigs te zeggen over schoolontwikkeling. In deze workshop laten we zien hoe dat kan.

Workshopleider:
Bart Vollmuller

Voor wie is deze workshop:
Voor schoolleiders, bestuurders en kwaliteitsmedewerkers (ervaring met Mijnschoolteam is niet noodzakelijk)
Nieuw in Ultimview Cohortanalyse dashboard en gecorrigeerde niveaus in Ultimview
Wat levert je het cohortanalyse dashboard op? En hoe helpt Ultimview je te monitoren en te sturen met gecorrigeerde niveau's van de niet-methodetoetsen, als leerlingen adaptief getoetst zijn?

Workshopleiders:
Irma Veldman en Bert van der Mel

Voor wie is deze workshop:
Voor schoolleiders, ib'ers en kwaliteitsmedewerkers (bassiskennis van ParnasSys en Ultimview gewenst)
OGW in het s(b)o Opbrengstgericht werken in het s(b)o
We presenteren formats voor het verzamelen en analyseren van schoolopbrengsten als je leerlingen niet het standaard curriculum volgen. Ook informeren we je over de mogelijkheden van het werken op leerling-, groeps-, en schoolniveau met ontwikkelprognoses (niet-methodetoetsen), leerlijnen en sociaal-emotionele data vanuit Zien! (o.a. in relatie tot het landelijk doelgroepenmodel).

Workshopleider:
Bertine Haverhals

Voor wie is deze workshop:
Voor ib’ers, mt-leden en kwaliteitsmedewerkers van s(b)o-scholen (basiskennis van ParnasSys gewenst)
OGW in het bao Toetsresultaten betekenisvol maken (opbrengstgericht werken in het regulier onderwijs)
In deze workshop gaan we in op vragen als 'Waarom toets je?' 'hoe belangrijk vind je formatief toetsen'? Cito als ‘second opinion’? Wat is dan je ‘first opinion’? Welke overzichten zijn relevant? Hoe haal je ze op en hoe lees je ze? Wat kun je eruit afleiden?

Workshopleider:
Bert van der Mel

Voor wie is deze workshop:
Voor directie en ib’ers in het regulier onderwijs (ervaring met ParnasSys gewenst)
Referentieniveaus & onderwijsresultatenmodel (vol) Referentieniveaus en het onderwijsresultatenmodel
Ligt mijn groep op koers om de gestelde eisen (inspectie) en gewenste ambitie (bestuur) te halen? Hoe stel je schoolambities op? En wat ga je doen als dat niet zo is? In deze workshop laten we je de mogelijkheden ervaren van diverse schermen en overzichten van ParnasSys en Ultimview

Workshopleider:
Bert van der Mel

Voor wie is deze workshop:
Voor directeuren, ib’ers, (met name bovenbouw) leerkrachten in het regulier onderwijs (basiskennis van ParnasSys en Ultimview gewenst)

Formatief leren

Zien!: betrek de leerling erbij Zien!: Betrek de leerling bij het werken aan sociale competenties en sociale veiligheid
Motivatie van leerlingen wordt vergroot als ze zelf mee mogen denken over wat ze willen vasthouden en versterken. Als individu en als groep. Ervaar hoe je met leerlingen in gesprek kunt gaan over hun ontwikkelpunten én het pedagogisch klimaat en de sociale veiligheid. Sluit daarbij aan bij hun persoonlijkheidsstijl.

Workshopleider:
Bert van de Waerdt

Voor wie is deze workshop:
Voor schoolleiders, kwaliteitsmedewerkers, ib'ers/gedragsspecialisten en geiïnteresteerde leerkrachten (basiskennis van Zien! gewenst)
Zien! doordacht implementeren Zien!: een doordachte implementatie
Zien! aangeschaft en dan? Hoe geef je een effectieve implementatie van Zien! Vorm? Het doel is immers sensitiviteit en responsiviteit van leerkrachten vergroten. Investeer daarom in hun vaardigheden. Van observeren, gesprekken voeren, persoonsvorming uitlokken, tot passende activiteiten selecteren en aanbieden. Je krijgt praktische tips hoe je de ingezette ontwikkelingen kunt verdiepen en borgen.

Workshopleider:
Bert van de Waerdt

Voor wie is deze workshop:
Voor schoolleiders, kwaliteitsmedewerkers, ib'ers/gedragsspecialisten en geiïnteresteerde leerkrachten (basiskennis van Zien! gewenst)
Hoogbegaafdheid Onderwijs afstemmen op meer- en hoogbegaafde leerlingen
Hoogbegaafde leerlingen hebben vaak specifieke onderwijsbehoeften. Ervaar hoe met de diverse module van ParnasSys je toetsresultaten goed kunt interpreteren, ontwikkelgesprekken kunt voeren (a.d.h.v. de module leerlijnen) en passende ontwikkelpunten kunt kiezen (o.a. met behulp van Zien!)

Workshopleider:
Martine Blonk

Voor wie is deze workshop:
Voor (plusklas) leerkrachten, intern begeleiders en coördinatoren hoogbegaafdheid (ervaring met ParnasSys, leerlijnen en Zien! is niet nodig, wel zinvol)
Leerlijnen 0-7 jaar Leerlijnen 0-7 jaar in KidsKonnect en ParnasSys
We informeren je over de mogelijkheden van de module leerlijnen in ParnasSys én de beschikbare leerlijnenpakketten (óok voor groep 3). Verder gaan we in op de ontwikkelingslijnen voor 0-4-jarigen die in KidsKonnect een plaats hebben. Door de koppeling met ParnasSys zorg je voor een doorgaande lijn van kinderopvang/peuterspeelzaal naar school.

Workshopleider:
Karen Dekker

Voor wie is deze workshop:
Voor leerkrachten onderbouw, pedagogisch medewerkers, teamleiders en ib'ers (ervaring met de module Leerlijnen is niet noodzakelijk).
Leerlijnen groep 3-8 en sbo Leerlijnen groep 3-8/sbo: ontdek de mogelijkheden
We informeren je over de mogelijkheden van de module leerlijnen in ParnasSys én alle beschikbare leerlijnenpakketten. We denken met de aanwezigen mee of de module daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft. Dat is meestal het geval als je voor één of meer vakken niet een methode (volledig) wilt volgen én per leerling doel wilt kunnen registreren en plannen.

Workshopleider:
Bertine Haverhals

Voor wie is deze workshop:
Voor leerkrachten, ib’ers en mt-leden (gericht op scholen die de module leerlijnen nog niet hebben, of hem alleen gebruiken in groep 1-2).
Gynzy & ParnasSys Gynzy verwerkingsoftware en ParnasSys: wat zijn de mogelijkheden als je beiden gebruikt?
Ontdek de waarde van het benutten van ParnasSys in combinatie met de verwerkingssoftware van Gynzy. We gaan in op het werken met Parro vanuit Gynzy en het interpreteren van de resultaten die via UWLR in ParnasSys komen. Daarnaast geven we tips hoe je bepaalt wat je in het (digitaal) rapport opneemt over de Gynzy-resultaten én hoe je keuzes maakt waar je de speerpunten van je onderwijs met behulp van Gynzy beschrijft (in plannen of ergens anders?).

Workshopleider:
Jan de Waard

Voor wie is deze workshop:
Voor leerkrachten, ib’ers, teamleiders en ICT’ers (ervaring met de verwerkingssoftware van Gynzy is gewenst).Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden.