Terugblik

ParnasSys-PleinVan-logo-diapositief.png

Velen van jullie hebben al gehoord van het Plein van ParnasSys. Maar wat is het exact? En wat heb jij hier aan? Dat ontdek je hier! 

 

Leerkrachten, directeuren, ICT'ers, administratieve krachten en IB'ers gingen tijdens de Pleindagen samen met medewerkers van ParnasSys in kleine groepen de interactie met elkaar aan over werkdrukverlaging en meer inzicht krijgen. Er werden nuttige ideeën, ervaringen en quick wins uitgewisseld, zodat iedereen met een goed gevuld rugzakje aan kennis naar huis ging. Ook wij van ParnasSys.  

Workshops van het schooljaar 2017-2018 waren verdeeld over verschillende thema's:

Anders communiceren

Win het hart van iedere ouder met Parro

Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Dat is algemeen bekend. Maar hoe betrek je ouders? Met Parro, natuurlijk.

Vanuit deze workshop werd het duidelijk dat Parro het voor leerkrachten veel makkelijker maakt om veilig met ouders te communiceren. Met Parro kun je veel eigen keuzes maken in wie jou wanneer mag benaderen. Bovendien koppelt Parro met ParnasSys, waardoor je aan de slag kunt zonder administratieve taken te hoeven uitvoeren. Met 25 mei in het vooruitzicht werden er ook veel vragen gesteld ver de AVG en kregen de deelnemers antwoorden over hoe zij AVG-proof  kunnen communiceren via Parro. Mensen waren enthousiast over de integratie met privacy-instellingen in ParnasSys. Gebruik jij nog geen Parro? Start een gratis pilot!

Anders sturen

Samen met directeuren en schoolleiders kijken naar de rol van technologie in kwaliteitszorg

Cees Bos, auteur van WMK, gaf de openingslezing, waarin hij vertelde hoe technologie kan helpen om de onderwijskwaliteit in eigen hand te nemen. Deelnemers konden kiezen uit meerdere workshops.

Pleindag+AndersSturen.jpeg

Eigenaarschap: het oerconflict aangepakt

De overheid, bestuur en schoolleiding bepalen de richtlijnen voor het onderwijsproces. Dit tot grote frustratie van het onderwijzend personeel. De leiding noemt het ‘inkaderen’ en de leraar ziet dit als ‘begrenzen en beperken’. Deze workshop hielp je ervoor zorgen dat dit spanningsveld wordt verkleind en dat onderwijskwaliteit bij iedereen leeft.

Schoolontwikkeling: de basis van ParnasSys|WMK

In deze workshop werden vooral de basismogelijkheden van ParnasSys|WMK besproken en de meest voorkomende handelingen. Zo wordt aanbevolen dat je de kwaliteitskaarten moet aanpassen op de visie van de school en dat je ook de documenten in het downloadgedeelte van ParnasSys|WMK moet gebruiken. Tot slot werd benadrukt dat ParnasSys|WMK een middel is en geen doel. Stel je vooraf de vraag hoe ParnasSys|WMK je kan helpen. Wil jij meer weten over ParnasSys|WMK? Check deze pagina. 

Monitoring: inzoomen op ParnasSys|Ultimview

De workshop Monitoring was een interactieve workshop waarin enerzijds de functionaliteit van ParnasSys|Ultimview werd uitgelegd en waarin anderzijds huidige gebruikers in discussie gingen over wensen voor doorontwikkeling. Vanuit de nieuwe visie 'laat zien wat nodig is, en ook niet meer dan dat' gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Voor meer informatie over ParnasSys|Ultimview, check deze pagina.

Leraarontwikkeling: Ontwikkelen van je team

In ParnasSys|Mijnschoolteam worden resultaten van verschillende observaties naast elkaar gepresenteerd in één rapport. Op die manier krijg je maximaal zicht in de ontwikkeling van leraren. De deelnemers zijn enthousiast verrast over de ontwikkeling die de tool het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Heb je al ParnasSys|WMK? Breid je pakket ParnasSys|schoolkwaliteit uit met ParnasSys|Mijnschoolteam. 

Plannen: Onsbeleidsplan en Mijnschoolplan

De deelnemers konden in deze workshop kennismaken met de modules ParnasSys|Onsbeleidsplan en ParnasSys|Mijnschoolplan. Er werd uitgelegd hoe je eenvoudig een strategisch beleidsplan (voor besturen) en een schoolplan (voor scholen) kunt opstellen én hoe je deze actiepunten vervolgens kunt onderverdelen in specifiekere jaarplannen. Meer weten over deze modules? Check deze pagina.

Anders volgen

Leerlingen volgen in het schooljaar 2018-2019

Deelnemers van deze workshop kreeg een preview van de nieuwste plannen voor het LVS van ParnasSys. ParnasSys wil de leerkracht meer ondersteunen bij het planmatig handelen. Inmiddels hebben we hier meer over gecommuniceerd. Check de pagina 'Vliegensvlug door ons systeem in '18/'19'.

Nieuwe oplossingen voor de leerkracht?!

Welke pijnpunten ervaren leerkrachten? Dat was de vraag die in deze workshop centraal stond.  Om deze vraag te beantwoorden werden er opdrachten uitgevoerd. Leerkrachten kregen de vraag om de vijf grootste knelpunten te omschrijven in de vorm van concrete handelingen. En met die informatie gaan wij aan de slag! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Dichterbij brengen van resultaten en leerdoelen

Gynzy Kids is een systeem waarmee je digitaal kan verwerken. Nieuw voor sommige deelnemers, gesneden koek voor de ander. Het was daarom mooi om te zien hoe enthousiast deelnemers waren en met elkaar in gesprek gingen over hoe zij gepersonaliseerd onderwijs aanbieden. Ook bij ParnasSys hebben we veel geleerd. Zo hebben we de bevestiging gekregen dat we nog meer de link moeten leggen tussen Gynzy Kids en ParnasSys en dat sommige noodzakelijke functionaliteiten makkelijker en sneller ingeregeld moeten worden en daardoor als minder vervelend worden ervaren. Hoe komt dat uit te zien? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Anders werken

Samen quick wins ontdekken

 ParnasSys Servicedesk collega's.

ParnasSys Servicedesk collega's.

Een compacte sessie zorgde voor dat deelnemers gerichte vragen konden stellen. Leerkrachten wisselde onderling ervaringen uit en kregen hierbij tips van ParnasSys Servicedesk collega's. Wil je elke maand tips van de  ParnasSys Servicedesk collega's direct in je inbox ontvangen? Meld je aan voor de ParnasSys nieuwsbrief!

Ins en outs van het ontwikkelingsperspectief

Hoe werk je in ParnasSys met een Ontwikkelingsperspectief (OP)? Je wilt geen dubbel werk doen en ook geen dikke dossiers naar het loket versturen. Wel wil je alles in één gedigitaliseerde versie die altijd up-to-date én in ParnasSys zichtbaar is. In deze sessie kwam de oplossing. Richt dan via 'beheer' alles in één keer goed in. Een goede basis verlaagt de werkdruk, geeft je overzicht en maakt de voortgang van de leerling voor iedereen inzichtelijk. Wil je meer weten over Ontwikkelingsperspectief? Volg een scholing van de ParnasSys Academie.

Wil jij ook geïnspireerd worden?

De datums voor de pleindagen in het schooljaar 2018-2019 zijn bekend!