Integraal, grip op kwaliteit

Schoolanalyse, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling logisch verbinden. Dàt is Integraal!

(2,50 euro per leerling per jaar)

Hoe krijg en houd je grip op de kwaliteit van de school? Zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau? En hoe leg je vanuit dat systeem voor kwaliteitszorg op logische manier de verbinding naar schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling?

 

Ons kwaliteitsmanagement systeem Integraal biedt je het antwoord op deze vragen. Integraal verbindt kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op logische wijze met elkaar. Met behulp van de verschillende functionaliteiten die Integraal biedt, zoals vragenlijsten en een cockpit met relevante kengetallen over jouw school, krijg je antwoord op de belangrijkste kwaliteitszorgvragen:

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we de goede dingen goed?
  • Wat vinden anderen daarvan?
  • Levert het ook de gewenste resultaat op?
  • Wat doen we met die kennis?

Doordat Integraal volledig geïntegreerd is binnen ParnasSys onderscheidt het programma zich in gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie. Integraal maakt namelijk op intelligente wijze optimaal gebruik van de reeds beschikbare data binnen ParnasSys.

Meer dan 1700 scholen maken gebruik van Integraal.

Inspectieproof

Integraal biedt ten aanzien van bijvoorbeeld de (wettelijke) basiskwaliteit en de tevredenheidspeilingen gedegen standaarden. Dat maakt landelijke normering en benchmarking mogelijk en helpt gebruikers om snel zicht te krijgen op die aspecten die van essentieel belang zijn in een goed systeem van zelfevaluatie. De gebruiker heeft daarnaast echter alle mogelijkheden om haar eigen schoolspecifieke kwaliteit vorm te geven, om vragenlijsten aan te vullen, schoolspecifieke normen toe te voegen. In de basisvragenlijst zijn alle indicatoren van de inspectie verwerkt. In het onderdeel Opbrengsten kan de school haar opbrengsten vergelijken met de inspectienormen. In Integraal zijn steeds de meest recente inzichten van de inspectie verwerkt.

Enthousiast over Integraal?