IRIS Schoolklimaat grip op incidenten

Registreer incidenten en weet welke maatregelen je kunt treffen om deze te voorkomen.

(1 euro per leerling per jaar)

Topje van de ijsberg

Onderzoek wijst uit dat 22% van alle leerlingen wel eens is gepest en 32% met fysiek geweld in aanraking is gekomen. Dat laatste geldt overigens ook voor 18% van de leerkrachten en 17% van de ouders. Wat wij met elkaar signaleren op school is slechts het topje van de ijsberg.

Inzicht

Door registratie van incidenten zie je welke incidenten plaatsvinden, maar ook waar ze vaak voorkomen en op welke momenten.  Scholen staan echter niet te trappelen om nog meer administratie te voeren. IRIS+ is ook als module binnen ParnasSys beschikbaar. In die situatie is een nieuwe melding nog sneller in te voeren, gewoon vanaf de leerlingkaart. In hooguit drie minuten is het invoeren gereed en wordt de melding in de landelijke database van IRIS+ opgeslagen, uiteraard anoniem.

Bovenschoolse monitor

Ook op bestuursniveau heeft dit zijn voordelen, de jaarlijkse rapportages inzake incidenten en veiligheidsbeleid kunnen zo uit de monitor gehaald worden! Daarnaast krijg je jaarlijks een rapportage waarin de incidenten van jouw school worden vergeleken met de incidenten op landelijk niveau en vergelijkbare scholen.

Enthousiast over Iris Schoolklimaat?