Leerlijnenpakket en observatielijsten Groep 1 - 2

(1 euro per leerling per jaar)

ParnasSys Leerlijnen vrijescholen

Onderwijs aan het jonge kind

Voor een leerkracht is het zinvol om een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te kunnen brengen en het onderwijs te plannen. In de module leerlijnen is daarom een pakket leerlijnen voor het jonge kind beschikbaar. Deze leerlijnen zijn speciaal voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling voor het onderwijs aan het jonge kind.

Beschikbare pakketten

Driestar educatief heeft een pakket samengesteld met leerlijnen voor groep 1-2: Leerlijnen jonge kind. Door deze leerlijnen te gebruiken naast ZIEN! kan de school de brede ontwikkeling van leerlingen volgen én het onderwijsaanbod plannen.

Voor meer informatie over Leerlijnen groep 1-2: www.driestar.nl

Enthousiast over Leerlijnen groep 1-2?