Breng de leerlingontwikkeling in kaart en plan je onderwijs

 • Krijg inzicht in de ontwikkeling van leerling en groep
 • Stel eenvoudig groepsplannen op
 • Stel leerdoelen op voor vakken en ontwikkelingsgebieden
 • Volledig aan te passen aan je eigen wensen
 • Maak gebruik van voorgedefinieerde leerroutes
 • Doelgericht onderwijs en betrokken leerlingen en ouders

In de leerlijnenmodule in ParnasSys kun je als leerkracht zelf leerlijnenpakketten met leerdoelen plaatsen. Daarmee plan je je onderwijs. Door duidelijke overzichten verantwoord je vervolgens naar ouders en inspectie wat je de leerlingen aanbiedt. Zo krijg je niet alleen inzicht en overzicht in de ontwikkeling van de leerlingen, maar kun je ook makkelijk groepsplannen maken. De module geeft weer welke leerlingen aan welke doelen zouden moeten werken in de komende periode. Dit bepaalt het systeem onder andere aan de hand van de door jou bepaalde uitstroomrichting en de didactische leeftijd van de leerling. Door doelen en leerlingen te selecteren maak je als leerkracht met enkele klikken een plan, dat automatisch bij de plannen in ParnasSys wordt opgeslagen. Ben je enthousiast? Vul het aanvraagformulier en wij sturen je meer informatie toe.

Begin met Leerlijnen vandaag!

Download hier de PowerPoint: De module leerlijnen in ParnasSys

downloaden PDF 2.20 MB

Welke leerlijnen heb ik nodig?

 • Met Leerlijnen registreer je de ontwikkeling van leerlingen en de planning (op leerling-, groeps- en schoolniveau). De module Leerlijnen ondersteunt zowel de leerkracht, ib'er als directie en is praktisch en overzichtelijk! 

  Naar Leerlijnen groep 3-8

 • Een pakket voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind.

  Voor een pedagogisch medewerker of een leerkracht is het zinvol om een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te kunnen brengen en eventueel het onderwijs te plannen. Het pakket Leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar helpt daarbij.

  Naar Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind

 • In het speciaal onderwijs worden vaak leerlijnen gebruikt als uitbreiding naast of in plaats van methoden. Leerlijnen ondersteunen de leerkracht, de ib’er en de directie bij planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Leerkrachten krijgen een goed overzicht op wat zij de leerling aan moeten bieden. In een oogopslag ziet de leerkracht hoe de leerling of de groep zich ontwikkelt op basis van de verwachte uitstroomrichting.

  Voor meer informatie, bezoek ParnasSys voor speciaal onderwijs.

 • Alle leerlingen hebben in aanleg veel talenten op allerlei gebieden. Dit geldt ook voor (hoog)begaafde leerlingen. Talent alleen is echter niet genoeg. Het moet ook ontwikkeld worden. Naast kennis opnemen is ook het aanleren van vaardigheden belangrijk, zodat leerlingen zelf tools in handen hebben om hun leerproces vorm te geven en uiteindelijk hun weg te vinden in de maatschappij van de 21e eeuw.

  Naar Leerlijnen Hoogbegaafdheid

 • Speciaal voor vrijescholen is door BVS schooladvies dit leerlijnenpakket ontwikkeld. Het bevat leerdoelen voor de twee kleuterjaren en de onderbouw (klas 1 tot en met klas 6). Het pakket bevat de doelen voor de leergebieden taal, rekenen en zaakvakken. Voor de kleuterperiode zijn er leergebieden voor sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Om dit pakket af te nemen in ParnasSys, heb je ook een abonnement nodig op de algemene module leerlijnen. Voor meer informatie over leerlijnen vrijescholen en het bijhorende implementatietraject, of voor informatie over leerlijnen voor andere onderwijsconcepten, neem contact op met Bertine Haverhals of Gerben Deenen.

Overzicht van alle beschikbare leerlijnpakketten

downloaden PDF 502.49 KB

Meer weten? Lees onze blogs!

Handige informatie

Download hier de folders van Leerlijnen en Leerlijnen 0-7 jaar

Leerlijnen PDF 8.56 MB
 • Ik wil anders volgen

  Zet de ontwikkeling van de leerling centraal door je te richten op zijn talenten, valkuilen en leer- en werktempo. Wij geloven in persoonlijke groei van elk kind, de deskundigheid van de leerkracht en leerlingen betrekken in hun leerproces.

Maak een verdiepingsslag

Ga naar de academie voor scholingen.

Suzanna van der Klooster

Projectmedewerker ParnasSys Academie

 • Blijf op de hoogte!

  Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.