Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind

Volg en plan de ontwikkeling van het jonge kind

Een pakket voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind. Voor een pedagogisch medewerker of leerkracht is het zinvol om een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en eventueel het onderwijs te plannen. Het pakket Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind helpt je daarbij.

Download hier de folder Leerlijnen 0-7 jaar

downloaden PDF 6.96 MB

Hoe ziet een implementatietraject uit?

  • Wanneer je de Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar aanschaft binnen het kindvolgsysteem van Konnect, hoort daar een implementatietraject bij. Dit scholingstraject is er specifiek op gericht om met kinderen van 0-4 jaar de ontwikkeling te volgen en vervolgstappen te bepalen met behulp van de Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar. Ook is er aandacht voor de doorgaande lijn naar de basisschool. Deze ontwikkelingslijnen vormen namelijk een geheel met de leerlijnen 4-7 jaar en er is een koppeling tussen Konnect en ParnasSys.

    Voor uitgebreidere informatie download hier een bestand.

  • Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van het systeem om kwalitatief goed onderwijs te realiseren.

    Een scholingstraject is altijd maatwerk. Dit wordt aangepast aan de uitgangspunten en beginsituatie van de school. Meestal bestaat een traject uit een intake en drie dagdelen (team)scholing.

    Voor uitgebreidere informatie download hier een bestand.

PowerPointpresentatie Leerlijnen jonge kind

downloaden PPTX 5.00 MB

Hetty Berkhout

Onderwijsadviseur jonge kind

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Sluiten