Leerlijnen groep 3-8

Volg de leerlingontwikkeling op leerling-, school- en groepsniveau

Met Leerlijnen registreer je de ontwikkeling van leerlingen en de planning op leerling-, groeps- en schoolniveau. De module Leerlijnen is praktisch en overzichtelijk en ondersteunt de leerkracht, ib'er en directie. Er zijn meerdere leerlijnenpakketten beschikbaar. Wanneer je een abonnement neemt, is het de bedoeling dat je een implementatietraject inkoopt. We begeleiden je daarin bij het optimaal gebruik van de mogelijkheden van het systeem om zo kwalitatief goed onderwijs te realiseren.

Individuele scholen of scholengroepen die gaan werken met de module Leerlijnen van ParnasSys worden inhoudelijk begeleid bij de implementatie.

Afhankelijk van jouw school en de toepassing die je in gedachten hebt, krijg je een onderwijsadviseur aangewezen met expertise die aansluit bij jullie vraag. Een implementatietraject bestaat uit minimaal drie verschillende bijeenkomsten: een consult, een scholing van de ib’er en ict’er (inclusief instellen van het systeem) en een teamscholing.

Begeleiding bij de implementatie is noodzakelijk om de mogelijkheden van het systeem optimaal te kunnen benutten.  Nadat de scholing is gevolgd, mag je als school ook gebruikmaken van de helpdesk van ParnasSys voor het stellen van (technische) vragen.

Ook al is de opzet van dit implementatietraject vaak standaard, de invulling ervan is altijd op maat. Tijdens elke bijeenkomst sluiten wij aan bij de beginsituatie, de behoefte en de specifieke vragen over het traject van de school.

Handleidingen

Download hier de handleidingen en achtergrondinformatie voor de module Leerlijnen in ParnasSys.

Achtergrondinformatie

  • Overgang SO > VSO. Met ingang van 31 augustus 2013 is het verplicht een leerling die overgaat van het so naar het vso uit te schrijven en weer opnieuw in te schrijven. De stappen vind je in dit document.
  • Voorbeeldbrief bij ontwikkelingsperspectief. Geef je een ontwikkelingsperspectief mee aan ouders? Dan licht je dat waarschijnlijk ook toe. In dit document vind je een voorbeeld van een brief die je ouders als toelichting mee zou kunnen geven.

Bertine Haverhals

Onderwijsadviseur jonge kind

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Sluiten