ParnasSys SBO/SO/VSO

Doordat ParnasSys als basis veel mogelijkheden en flexibiliteit biedt kunnen alle soorten onderwijs aan de slag.

Doordat ParnasSys als basis veel mogelijkheden en flexibiliteit biedt, kunnen alle soorten onderwijs aan de slag. Naast de basis binnen ParnasSys zijn er voor het speciaal onderwijs specifieke opties beschikbaar.

 

Flexibiliteit indeling groepen: ParnasSys kent groepen en sublesgroepen. Je kunt hierdoor binnen ParnasSys werken met stamgroepen en niveaugroepen, zodat groepsdoorbrekend werken goed ondersteund wordt.

Tellingen voor SO/SBAO: De versie van ParnasSys voor het SBAO en SO biedt alle administratieve mogelijkheden zoals de speciale tellingen en de registratie van toelaatbaarheidsverklaringen. Ook kan er een ruime hoeveelheid medische gegevens vastgelegd worden.

Ontwikkelingsperspectief: Er is goed contact met de huidige scholen voor speciaal onderwijs die ParnasSys gebruiken. Zo spelen wij in op nieuwe eisen en ontwikkelingen. Op die manier is bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectief en de module leerlijnen ontstaan.

Tijdelijke plaatsing: Een andere mogelijkheid waar SO scholen belang bij hebben, is het tijdelijk kunnen plaatsen van leerlingen. Leerlingen staan in ParnasSys, maar worden niet meegeteld met tellingen en de uitwisseling met BRON.

Leerlijnen SO: ParnasSys heeft samen met een tiental verschillende SO-scholen een module leerlijnen ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om het werken met leerlijnen digitaal te plannen en te registreren. Er is bij de ontwikkeling van deze module tevens rekening gehouden met het beleid van de WEC-raad.

 

Koppeling ParnasSys en Somtoday

Omdat de leerlingadministratie voor de VSO-leerlingen in ParnasSys bijgehouden wordt, worden de persoonsgegevens van de VSO-leerlingen automatisch via een koppeling naar Somtoday doorgestuurd. Zo staan alle leerlingen direct in Somtoday en hoef je geen dubbele administratie bij te houden. Omdat ParnasSys en Somtoday beiden door ICT-dienstverlener Topicus ontwikkeld worden, sluiten de systemen naadloos op elkaar aan.

 

Altijd en overal beschikbaar

ParnasSys en Somtoday zijn beide volledig webgebaseerde systemen. Je hoeft dus niets te installeren en de systemen zijn overal en altijd op ieder device toegankelijk. Ook van het onderhoud van de software zul je niets merken: je beschikt altijd over de laatste versie.

 

Ervaring

ParnasSys en Somtoday zijn veelgebruikte systemen in het onderwijs en ook veel scholen voor speciaal (voortgezet) profiteren al van de vele voordelen die de koppeling tussen deze systemen hen biedt. Ook scholen in uw regio. Wil je weten hoe zij ParnasSys en Somtoday inzetten in hun organisatie? Neem dan nu contact met ons op. Wij kunnen je bij deze organisaties introduceren, zodat zij je zelf kunnen vertellen over hun ervaringen met onze software en dienstverlening.

 

Meer informatie over ParnasSys SBO/SO/VSO?