Anders sturen met ParnasSys|schoolkwaliteit

Leg vanaf 1 januari 2018 de lat omhoog met nieuwe functionaliteiten, vragenlijsten en dashboards voor het meten en verbeteren van de onderwijskwaliteit.

ParnasSys|schoolkwaliteit is dé totaaloplossing voor kwaliteitsmanagement dat voldoet aan de laatste eisen van de inspectie en scholen helpt om eigen ambities waar te maken.

IMG_0851.PNG

Pak onderwijskwaliteit in eigen hand. ParnasSys|schoolkwaliteit maakt het eenvoudiger om te voldoen aan de basiskwaliteit en het borgen van eigen ambities!

Het onderwijs is steeds in beweging en kwaliteitszorg verandert mee. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol. Scholen worden hierdoor nog afhankelijker van systemen. Die systemen moeten je nog beter in staat stellen om overzicht te krijgen van de schoolsituatie. En dan begint het pas: je moet ook aan de slag met dat overzicht. Voor het verbeteren van de school, van het team en van jouw sturing. In zo’n tijdperk wil je systemen die met je meebewegen en ondersteuning geven bij verplichte en eigen thema’s.

Wat kun je vanaf 1 januari 2018 verwachten van ParnasSys|schoolkwaliteit?

  • Maak gebruik van alle relevante onderwijskundige gegevens uit ParnasSys;
  • Meet de onderwijskwaliteit met de breed gewaardeerde vragenlijsten van WMK;
  • Alle informatie over kwaliteitszorg komt samen in overzichtelijke dashboards in Ultimview;
  • Ga samen met je team aan de slag met verbeterplannen via Mijnschoolplan;
  • Bespaar tijd dankzij slimme koppelingen tussen de bovenstaande applicaties!