De lat omhoog met ParnasSys|WMK

ParnasSys|WMK is dé totaaloplossing voor kwaliteitsmanagement dat voldoet aan de laatste eisen van de inspectie. Beschik vanaf 1 januari 2018 over nieuwe functionaliteiten, vragenlijsten en dashboards om de lat omhoog te leggen voor het meten en verbeteren van de onderwijskwaliteit!

IMG_0851.PNG

ParnasSys|WMK maakt het eenvoudiger om te voldoen aan de basiskwaliteit en het borgen van eigen ambities!

 

Eén integrale totaaloplossing voor kwaliteitsmanagement in het onderwijs

Het nieuwe inspectiekader geeft aan dat scholen moeten beschikken over een systeem voor kwaliteitszorg om de schoolkwaliteit te monitoren, borgen en stimuleren. Directies van scholen hebben de opdracht om hun basiskwaliteit continue te meten en verbeteren, en daarnaast krijgt iedere school ook meer ruimte om eigen kwaliteitsaspecten na te jagen. Om iedere basisschool vanaf 1 januari 2018 hierin optimaal te ondersteunen gaan ParnasSys en WMK samen verder. Met onze integrale totaaloplossing combineren we het beste van beide werelden en maken we het eenvoudiger voor scholen om te voldoen aan de basiskwaliteit en het borgen van eigen ambities!

 

Wat kun je verwachten van ParnasSys|WMK?

  • Maak gebruik van alle relevante onderwijskundige gegevens uit ParnasSys;
  • Meet de onderwijskwaliteit met de breed gewaardeerde vragenlijsten van WMK;
  • Gebruik Ultimview om doelen te stellen en krijg inzicht in hoeverre je deze doelen behaald;
  • Ga samen met je team aan de slag met verbeterplannen via Mijnschoolplan;
  • Bespaar tijd dankzij slimme koppelingen tussen de bovenstaande applicaties!