Strategische partners

Leerkrachten willen lesgeven en niet omkomen in administratieve handelingen. Om hen daarbij te ondersteunen werken wij samen met gerenommeerde partijen:

Door de digitalisering van het onderwijs wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale verwerking. Natuurlijk niet als doel op zich, maar ondersteunend aan het leerproces. ParnasSys vindt het belangrijk om ook hier een rol van betekenis te spelen. Dit doen we met onze zusteronderneming Gynzy.

Meer info over Gynzy

Ons doel is leerkrachten ondersteunen, wat betekent dat we bij softwareontwikkeling, -implementatie en training, een sterk onderwijsinhoudelijke partij nodig hebben. Daarom hebben we samen met Gouwe Academie de ParnasSys Academie.
opgericht. Bovendien werken we met Gouwe Academie nauw samen voor de modules Zien! en Leerlijnen.

Bezoek de website van Gouwe Academie

Geen zorgen meer of medewerkers wel goed in verschillende systemen staan. Je niet meer afvragen of toegang wel ingetrokken is als iemand uit dienst gaat of dat groepen en leerlingen in je Google of Microsoft omgeving staan. Daar zorgen we voor door samen te werken met Cloudwise.

Een snelgroeiend bedrijf uit Woerden dat ingewikkelde technische problemen simpel oplost zodat scholen probleemloos kunnen werken in de cloud. Veel scholen kennen Cloudwise van het COOL platform maar er is meer. Cloudwise zorgt scholen volledig op het gebied van beheer, hardware en trainingen.

Bezoek de website van Cloudwise

Het gewijzigde toezichtskader vroeg om een andere aanpak op kwaliteitszorg en een andere manier van het inzetten van het juiste instrumentarium. Daarom werken we samen met Koninklijke Van Gorcum, Kwest Online en Cees Bos.

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum geeft materialen uit voor de professionalisering van de (aankomende) leerkracht en managers in het basisonderwijs. Een belangrijk speerpunt hierbij is schoolkwaliteit. Zorgen dat scholen met de juiste hulpmiddelen zelf vorm aan hun kwaliteitszorg kunnen geven.

Bezoek de website van Koninklijke Van Gorcum

Kwest Online is gespecialiseerd in het ontwikkelen van webapplicaties voor onderwijs en jeugdzorg. Met deze producten richten zij zich op de (aankomende) professional in het (basis)onderwijs en de jeugdzorg. Kwest Online is de ontwikkelaar van de schoolkwaliteit modules.

Bezoek de website van Kwest Online

Cees Bos is de auteur van de modules van ParnasSys|schoolkwaliteit.
Hij is gespecialiseerd in de implementatie van kwaliteitszorg. Met zijn bedrijf Bos Onderwijs Consulting (B.O.C.) richt hij zich op directies van scholen voor primair onderwijs. Cees werkte hiervoor in het primair onderwijs en het hoger onderwijs (pabo).

Linkedin profiel Cees

Kinderopvangcentra en onderwijsorganisaties leven niet langer in gescheiden werelden. Ze vormen waardevolle partners bij de ontwikkeling van kinderen. Dat leidt op steeds meer plekken tot toenadering en samenwerking. De samenwerking tussen ParnasSys en Konnect is hier het levende bewijs van.

Dankzij de samenwerking tussen ParnasSys en Konnect kunnen gegevens makkelijk gedeeld worden. Zo beschikt Konnect over een directe koppeling met ParnasSys en zorgt Konnect voor de warme overdracht bij kinderen in het kindvolgsysteem naar ParnasSys.

Vanuit deze samenwerking biedt Konnect de mogelijkheid om de Leerlijnen Jonge Kind van Driestar educatief te gebruiken voor het volgen van kinderen. Dit is een doorgaande leerlijn van 0-7 jaar, waarbij in Konnect de observaties voor jonge kinderen tot 4 jaar kunnen worden vastgelegd. Opgeslagen observatieformulieren kunnen direct door gezet worden naar ParnasSys. Zo blijven altijd de juiste personen op de hoogte van de ontwikkeling van het kind.

Bezoek de website van Konnect

Koppelpartner van ParnasSys

ParnasSys is hét leerling informatiesysteem van het primair onderwijs, en dat brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. We willen dat ons platform zo open mogelijk is, zodat ook andere leveranciers met ons systeem kunnen koppelen. Met het doel samen de leerkracht écht te ondersteunen.

Dat kan gaan om NAW-gegevens van leerlingen die uitgewisseld worden of het versturen van toetsresultaten naar ParnasSys. We willen het de leerkracht zo makkelijk mogelijk maken.

Koppelpartner worden?
Ondanks dat we het belangrijk vinden om een open platform te zijn, kan niet iedereen koppelpartner van ParnasSys worden. De zorgplicht naar scholen en besturen nemen we serieus, daarom beoordelen we elke aanvraag zorgvuldig en volgt er een strenge intake.

Koppelingen en het delen van persoonsgegevens wordt uitsluitend mogelijk gemaakt als de onderwijsinstelling hier toestemming voor geeft. Dit betekent dat niet ParnasSys, maar de school bepaalt welke koppeling wordt gebruikt en of de gegevens verstrekt mogen worden aan de betreffende koppelpartner.

Wil jij een koppelverzoek doen?

We zien je verzoek graag tegemoet.