Schoolkwaliteit is overal voelbaar: in de klas, in de gang en op het schoolplein. Samen met je team streef je naar een optimale omgeving om kinderen zo het beste uit zichzelf te laten halen. Dan zijn ook de resultaten als school goed. Maar hoe weet je precies hoe je ervoor staat? Waar gaat het goed en waar kan het beter? Zet jij met collega's de juiste stappen?

De modules van ParnasSys|schoolkwaliteit geven leerkrachten, directeuren en bestuurders de instrumenten om hun ambities te formuleren en zelf de voortgang te monitoren. Benoemen van verbeterpunten in het schoolplan, het analyseren van onderwijsopbrengsten of het meten van de tevredenheid. Met ParnasSys|schoolkwaliteit verhoog en borg je de kwaliteit van je school. 

De instrumenten van ParnasSys Schoolkwaliteit

S C H O O L M O D U L E S B E S T U U R S M O D U L E S Ultimview In kaart brengen van cijfers Mijnschoolteam Observatie-instrument van leerkrachten Mijnschoolplan Kwaliteitsplanner WMK Ontwerpen en meten van kwaliteit WMK-bestuur Ontwerpen en meten van kwaliteit Onsbeleidsplan Ontwerpen en inzien van schoolkwaliteit

Schoolplannen in praktijk brengen

Maak eenvoudig en snel een strategisch beleids-, school- en jaarplan en een jaarverslag met Mijnschoolplan. Door de aanvullende module Onsbeleidsplan te kiezen, kun je ook heldere lijnen uitzetten voor je scholen. Je verdeelt acties en tijd over het team waardoor de school sneller aan de kwaliteitscyclus blijft werken. Zet verbeterpunten centraal en voorkom dat plannen onder in de la verdwijnen.

Naar Mijnschoolplan

Schoolkwaliteit meten is weten

Meet en onderzoek de schoolkwaliteit door eigen vragenlijsten op te stellen of door standaard vragenlijsten te gebruiken die je kan aanpassen. Bepaal je eigen kwaliteitsthema’s en analyseer de helder gepresenteerde uitkomsten van je school vanuit ParnasSys via de module WMK. Voor besturen hebben we de module WMK-bestuur. Hier heb je de mogelijkheid om verbeterpunten vast te stellen en om de basiskwaliteit en eigen ambities in beeld te brengen.

Naar WMK

Leraarontwikkeling centraal stellen

Breng de kwaliteit van leerkrachten in beeld met Mijnschoolteam. De leerkracht bouwt hier zijn dossier op en kan zien waar zijn kwaliteiten liggen. Met Mijnschoolteam kunnen de leerkrachten elkaar observeren en de observaties vastleggen. Maak heldere overzichten van je team en zorg dat iedereen in ontwikkeling blijft.

Naar Mijnschoolteam

Monitoring op school- en bestuursniveau

Met Ultimview breng je zowel op school- als bestuursniveau de schoolkwaliteit in beeld waardoor je tijdig kunt bijsturen. Krijg inzicht in kwaliteitszorg, stuurinformatie en prognoses met overzichtelijke en interactieve dashboards. Ultimview ondersteunt bij het gesprek tussen schoolleider, IB'er en bovenschoolsbestuur en tussen bestuur en inspectie.

Naar Ultimview

ParnasSys|Schoolkwaliteit: jij bepaalt de route

downloaden PDF 2.67 MB

Maak een verdiepingsslag.

Ga naar de academie voor scholingen.


ParnasSys|Schoolkwaliteit

ParnasSys|Schoolkwaliteit is een samenwerking tussen ParnasSys, auteur en adviseur Cees Bos, Koninklijke Van Gorcum, en Kwest Online.