Schoolkwaliteit in het kort

  • Stem het kwaliteitsbeleid van bestuur en scholen op elkaar af
  • Geef het beleids- en schoolplan een prominente plek in het kwaliteitsbeleid
  • Permanente monitoring van eigen aspecten van kwaliteit en verplichte thema's
  • Zorg voor een duidelijke vertaalslag naar de leraren in de klas

Met ParnasSys Schoolkwaliteit ondersteunen we je bij alle processen voor zowel school- als teamontwikkeling. Of het nu gaat over de vierjarige kwaliteitscyclus van het bestuur of de school, de lesobservatiecyclus met de leraren of de gesprekkencyclus met jouw team. 

De kracht van ParnasSys Schoolkwaliteit is dat je continu en cyclisch werkt aan het borgen en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het werken volgens een duidelijke systematiek, die is vastgelegd binnen de systemen waarmee je werkt, helpt je om structureel aandacht te geven aan het waarmaken van jullie ambities. 

  • Pakketten voor scholen

Pakket

Schoolontwikkeling

Met het pakket Schoolontwikkeling van ParnasSys Schoolkwaliteit leg je een stevig fundament voor het monitoren en het verbeteren van de onderwijskwaliteit van jouw school. Het pakket bestaat uit de instrumenten WMK en Mijnschoolplan. Vanuit deze twee-eenheid zorg je dat je continu en cyclisch werkt aan schoolontwikkeling.

Lees meer

Pakket

Teamontwikkeling

Met het pakket Teamontwikkeling (Mijnschoolteam) leg je gedetailleerd de kwaliteiten van de leraren en het team vast. Dit helpt jou als schoolleider bij de keuze voor de juiste initiatieven om individuele leerkrachten en het team steeds verder te ontwikkelen. 

Lees meer

  • Pakketten voor besturen

Pakket

Schoolontwikkeling Bovenschools

Iedere 4 jaar onderzoekt de inspectie ieder schoolbestuur en een aantal van de scholen die onder het bestuur vallen. De inspectie onderzoekt het bestuur en beoordeelt deze in ieder geval op de kwaliteitszorg. Daarbij moeten zij zelf beschikken over een zekere professionaliteit en hebben ze daarnaast informatie nodig van de scholen. Het pakket Schoolontwikkeling Bovenschools (bestaande uit de instrumenten Onsbeleidsplan en WMK-BM) ondersteunt je hierbij. 

Lees meer

Direct bestellen

Overtuigd dat ParnasSys Schoolkwaliteit de oplossing is voor jouw school of bestuur? 

Maak een verdiepingsslag.

Ga naar de academie voor scholingen.


ParnasSys Schoolkwaliteit

ParnasSys|Schoolkwaliteit is een samenwerking tussen ParnasSys, auteur en adviseur Cees Bos, Koninklijke Van Gorcum, en Kwest Online.