Bestel ParnasSys|Schoolkwaliteit

Losse module(s) bestellen

Prijzen zijn per leerling, per jaar.

Deze modules vallen onder de reikwijdte van de SAAS-Overeenkomst ParnasSys, zoals overeengekomen met het bevoegd gezag van jouw school. De daaronder vallende bijlagen, waaronder de Algemene Voorwaarden, de Verwerkersovereenkomst en de SLA, zijn derhalve onverkort van toepassing op deze opdracht.