Teamontwikkeling in het kort

  • Observeer leraren met eigen en gestandaardiseerde kijkwijzers
  • Scoor kijkwijzers met behulp van telefoon of tablet
  • Stel eigen kijkwijzers vast met de kwaliteitskaarten uit WMK
  • Centrale agenda voor de observatie- en gesprekkencyclus
  • Stimuleer competentieontwikkeling bij ieder teamlid
  • Genereer teamoverzichten op basis van de bekwaamheidseisen

Met het instrument Mijnschoolteam leg je gedetailleerd de kwaliteiten van de leerkrachten en het team vast. Dit helpt jou als schoolleider bij de keuze voor de juiste initiatieven om individuele leerkrachten en het team steeds verder te ontwikkelen.

Je kunt leerkrachten observeren door gebruik te maken van verschillende kijkwijzers. Er zijn drie standaard kijkwijzers, maar je kan ook je eigen kijkwijzer samenstellen waarin je bijvoorbeeld de kwaliteitskaarten uit WMK laat terugkomen. Door gebruik te maken van de koppeling met WMK zorg je dat de personeelsontwikkeling is afgestemd op de schooldoelen.

€ 2,-

per leerling per jaar

Bestel het pakket Teamontwikkeling

Meer weten? Lees een blog.

Maak een verdiepingsslag

Ga naar de academie voor scholingen.


ParnasSys|Mijnschoolteam

ParnasSys|Mijnschoolteam komt voort uit onze samenwerking met auteur Cees Bos, Koninklijke Van Gorcum en Kwest Online.