Onsbeleidsplan in het kort

  • Versterk de synergie tussen het bestuur en de scholen
  • Schrijf eenvoudig het strategische beleidsplan, jaarplan en jaarverslag
  • Centraal teksten ontwikkelen en doorzetten naar de schoolplannen
  • Houd zicht op alle actiepunten van het bestuur én de scholen
  • Genereer heldere rapportages met data en eigen analyses
  • Koppelingen met WMK-BM, Mijnschoolplan en Ultimview

Het maken van een strategisch beleidsplan - waarin je als bestuurder de kaders vastlegt - is een essentiële stap om het beleid van het bestuur en de scholen op elkaar af te stemmen. Door het helder formuleren van de grote veranderdoelen van het bestuur, geef je schooldirecteuren concrete handvatten om zaken verder uit te werken. 

Onsbeleidsplan helpt je om zaken centraal vanuit het bestuur te organiseren, kwaliteit schooloverstijgend te ontwerpen en inzichtelijk te maken. Zo zet je teksten en actiepunten klaar die de schoolleiders kunnen verwerken in hun schoolplannen. En kun je op bestuursniveau de voortgang monitoren van de schoolplannen, de actiepunten en de resultaten van de scholen.

Maakt onderdeel uit van Schoolontwikkeling Bovenschools

Met het pakket Schoolontwikkeling Bovenschools van ParnasSys Schoolkwaliteit leg je een stevig fundament voor het monitoren en het verbeteren van de onderwijskwaliteit van het bestuur en de scholen. Het pakket bestaat uit de instrumenten WMK-BM en Onsbeleidsplan. Vanuit deze twee-eenheid zorg je dat je continu en cyclisch werkt aan de kwalitet van de organisatie en/of de scholen.

Lees meer over het pakket Schoolontwikkeling Bovenschools

Enthousiast? Bestel het pakket

Schoolontwikkeling Bovenschools

Meer weten? Lees een blog.

Maak een verdiepingsslag

Ga naar de academie voor scholingen.


ParnasSys|Onsbeleidsplan

ParnasSys|Onsbeleidsplan komt voort uit onze samenwerking met auteur Cees Bos, Koninklijke Van Gorcum en Kwest Online.