Schoolontwikkeling in het kort

  • Werk aan kwaliteit met de instrumenten Mijnschoolplan en WMK
  • Logische en betrouwbare uitwisseling van data met ParnasSys en Ultimview
  • Schoolplan schrijven op basis van voorbeeldteksten
  • Eenvoudig ontwikkelen van jaarplannen en jaarverslagen
  • Actiepunten monitoren en verdelen vanuit één centrale plek
  • Duidelijke dashboards voor inzicht en overzicht
  • Genereer heldere rapportages met data en eigen analyses
  • Ruime bibliotheek met gevalideerde vragenlijsten en zelfevaluaties
  • Ondersteunend aan het werken volgens de PDCA-cyclus

Met het pakket Schoolontwikkeling van ParnasSys Schoolkwaliteit leg je een stevig fundament voor het monitoren en het verbeteren van de onderwijskwaliteit van jouw school. Het pakket bestaat uit de instrumenten WMK en Mijnschoolplan. Vanuit deze twee-eenheid zorg je dat je continu en cyclisch werkt aan schoolontwikkeling. 

Zo leg je in Mijnschoolplan vast wat jouw ambities zijn en onderzoek je met WMK hoe je op deze ambities ervoor staat. De scores en actiepunten uit WMK gebruik je weer in de jaarplannen en jaarverslagen binnen Mijnschoolplan. 

Meer weten? Ga naar de instrumenten Mijnschoolplan en WMK. 

Mijnschoolplan WMK

€ 4,-

per leerling per jaar

Bestel het pakket Schoolontwikkeling

Overtuigd dat Schoolontwikkeling ook voor jouw school de ideale oplossing is?

Maak een verdiepingsslag met de ParnasSys Academie

Op zoek naar een scholing van een andere partij?
Cees Bos en Dyade bieden ook scholingen aan.

Ga naar de academie voor scholingen.


Schoolontwikkeling van ParnasSys Schoolkwaliteit

Schoolontwikkeling van ParnasSys Schoolkwaliteit komt voort uit onze samenwerking met auteur Cees Bos, Koninklijke Van Gorcum en Kwest Online.