Schoolontwikkeling Bovenschools

in het kort

  • Grip op kwaliteit met de instrumenten Onsbeleidsplan en WMK-BM
  • Logische en betrouwbare uitwisseling van data met ParnasSys en Ultimview
  • Strategisch beleidsplan schrijven op basis van voorbeeldteksten
  • Eenvoudig ontwikkelen van jaarplannen en jaarverslagen
  • Actiepunten monitoren en verdelen vanuit één centrale plek
  • Duidelijke dashboards voor inzicht en overzicht
  • Genereer heldere rapportages met data en eigen analyses
  • Ruime bibliotheek met gevalideerde vragenlijsten en zelfevaluaties
  • Ondersteunend aan het werken volgens de PDCA-cyclus

Iedere 4 jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder schoolbestuur en een aantal van de scholen die onder het bestuur vallen. De inspectie onderzoekt het bestuur en beoordeelt deze in ieder geval op de kwaliteitszorg. Daarbij moeten zij zelf beschikken over een zekere professionaliteit en hebben ze daarnaast informatie nodig van de scholen. Het pakket Schoolontwikkeling Bovenschools (bestaande uit de instrumenten Onsbeleidsplan en WMK-BM) ondersteunt je hierbij.

Meer weten? Ga naar de instrumenten Onsbeleidsplan en WMK-BM. 

Onsbeleidsplan WMK-BM

€ 1,50

per leerling per jaar

Bestel het pakket Schoolontwikkeling Bovenschools

Overtuigd dat Schoolontwikkeling Bovenschools ook voor jouw bestuur de ideale oplossing is?

Maak een verdiepingsslag met de ParnasSys Academie

Op zoek naar een scholing van een andere partij?
Cees Bos en Dyade bieden ook scholingen aan.

Ga naar de academie voor scholingen.


Schoolontwikkeling van ParnasSys Schoolkwaliteit

Schoolontwikkeling van ParnasSys Schoolkwaliteit komt voort uit onze samenwerking met auteur Cees Bos, Koninklijke Van Gorcum en Kwest Online.