Realtime sturen op onderwijskwaliteit

  • Maak leeropbrengsten snel zichtbaar
  • Monitor groeitrends in één oogopslag
  • Krijg heldere analyses door interactieve dashboards
  • Bekijk uitkomsten van vragenlijsten
  • Stuur op onderwijskundige data

Ultimview geeft jou als bestuurder op zeer toegankelijke wijze de meest belangrijke informatie weer over onderwijskwaliteit. Op deze manier blijf je sturen op onderwijskwaliteit en heb je grip op de grote hoeveelheid onderwijsdata, zoals leerlingstromen, groepsgrootte, leeropbrengsten, leerlingprognoses en tevredenheidspeilingen. Vergelijk data met voorgaande leerjaren of vergelijk CITO-scores met andere scholen als je daar toegang tot hebt. Met Ultimview monitor je de onderwijskwaliteit op organisatie- en schoolniveau. Schoolleiders en schoolbesturen kunnen dan beter samenwerken of data helder presenteren aan de inspectie. De gegevens staan overzichtelijk in interactieve dashboards waarbij er een verdeling is op leerlingen, opbrengsten en kwaliteitszorg.

€ 1,04

per leerling per jaar

Meer weten? Lees een blog.

Maak een verdiepingsslag

Ga naar de academie voor scholingen.