WMK-BM in het kort

  • Vaststellen van eigen aspecten van kwaliteit door het bestuur
  • Centraal vragenlijsten ontwikkelen en distribueren naar scholen
  • Inzicht in de kwaliteit van het bestuur en de scholen
  • Ruime bibliotheek met (gevalideerde) vragenlijsten en zelfevaluaties
  • Werk volgens de laatste toezichtkaders
  • Koppelingen met ParnasSys, WMK, Ultimview en Onsbeleidsplan

WMK-BM is een instrument om te beoordelen of het bovenschools management en de scholen voldoende kwaliteit hebben. Het bovenschools management kan vragenlijsten uitzetten richting de scholen om grip te krijgen op de kwaliteit van de organisatie en/of de scholen. Afname van de vragenlijsten geeft een rapport met als resultaat grafieken en uitslagen, sterke en zwakke kanten en ideeën voor verbeterplannen. De scores van de scholen worden naast elkaar gepresenteerd én beoordelingen en actiepunten worden automatisch opgenomen in het strategische beleidsplan.

Maakt onderdeel uit van Schoolontwikkeling Bovenschools

Met het pakket Schoolontwikkeling Bovenschools van ParnasSys Schoolkwaliteit leg je een stevig fundament voor het monitoren en het verbeteren van de onderwijskwaliteit van het bestuur en de scholen. Het pakket bestaat uit de instrumenten WMK-BM en Onsbeleidsplan. Vanuit deze twee-eenheid zorg je dat je continu en cyclisch werkt aan de kwalitet van de organisatie en/of de scholen.

Lees meer over het pakket Schoolontwikkeling Bovenschools

Enthousiast? Bestel het pakket

Schoolontwikkeling Bovenschools

Meer weten? Lees een blog.

Maak een verdiepingsslag


ParnasSys|WMK-BM

ParnasSys|WMK-BM komt voort uit onze samenwerking met auteur Cees Bos, Koninklijke Van Gorcum en Kwest Online.